Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1992

806 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1363/1992Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
 • Säädökset > Lagstiftning1362/1992Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om riksdagsmannaval och kommunala vallagen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1361/1992Förordning om allmän rättshjälpsverksamhet i landskapet Åland (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1360/1992Förordning om polisverksamheten och om skötseln av länsmans allmänna förvaltningsuppgifter i landskapet Åland (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1359/1992Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer i rättsskyddscentralen för hälsovården
 • Säädökset > Lagstiftning1358/1992Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
 • Säädökset > Lagstiftning1357/1992Förordning om Hamarijärvi naturskyddsområde (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1353/1992Lag om pantlåneinrättningar
 • Säädökset > Lagstiftning1350/1992Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om allmänna grunder för ersättningar som uppbärs hos statens affärsverk för hälsovårdstjänster producerade av statens regionala företagshälsovårdscentraler
 • Säädökset > Lagstiftning1344/1992Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar
 • Säädökset > Lagstiftning1343/1992Lag om exceptionell tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1341/1992Lag om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag
 • Säädökset > Lagstiftning1339/1992Handels- och industriministeriets beslut om grunderna för de avgifter som uppbärs för statens riskkapitalgarantier (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1336/1992Lag om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1330/1992Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
 • Säädökset > Lagstiftning1328/1992Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
 • Säädökset > Lagstiftning1327/1992Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
 • Säädökset > Lagstiftning1321/1992Lag om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon
 • Säädökset > Lagstiftning1320/1992Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa områden från Heinola stad till Heinola landskommun
 • Säädökset > Lagstiftning1319/1992Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Karstula och Kyyjärvi kommuner

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.