Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1992

806 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1493/1992Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
 • Säädökset > Lagstiftning1492/1992Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1488/1992Lag om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1486/1992Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Jorois och Kangaslampi kommuner samt från Nyslotts stad till Rantasalmi kommun
 • Säädökset > Lagstiftning1478/1992Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda, grunderna för avgifterna och storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1477/1992Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1473/1992Statsrådets beslut om trädespremie 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1472/1992Statsrådets beslut om statsbidrag till rådgivningsorganisationer för landsbygden (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1468/1992Förordning om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
 • Säädökset > Lagstiftning1466/1992Förordning om upphävande av 4 a § förordningen om lantmäteriavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1465/1992Förordning om upphävande av förordningen om avgifter som skall uppbäras för lantmäteriförvaltningens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1464/1992Statsrådets beslut om häradsindelningen
 • Säädökset > Lagstiftning1463/1992Statsrådets beslut om fastställande av utjämningskoefficienterna för den allmänna statsandelen för kommunerna för 1993--2000 och tiden därefter
 • Säädökset > Lagstiftning1462/1992Förordning om statsandelar till kommunerna
 • Säädökset > Lagstiftning1459/1992Förteckning angående uttaxering per skatteöre år 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1458/1992Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
 • Säädökset > Lagstiftning1457/1992Finansministeriets beslut om vissa avgiftsbelagda prestationer inom personalförvaltningen
 • Säädökset > Lagstiftning1456/1992Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1993
 • Säädökset > Lagstiftning1455/1992Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Juva, Sulkava och Ristiina kommuner samt Nyslotts stad till Puumala kommun
 • Säädökset > Lagstiftning1454/1992Statsrådets beslut om bevarande av den regionalpolitiska ställningen som baszon och stödområde oförändrad för Konginkangas kommuns område, då kommunen införlivas med Äänekoski stad

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.