Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1981

533 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning920/1981Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1981
 • Säädökset > Lagstiftning912/1981Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1982
 • Säädökset > Lagstiftning908/1981Asetus Korean Tasavallan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Lagstiftning907/1981Laki Korean Tasavallan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning906/1981Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1981 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning905/1981Päätös maatalousmaan arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning904/1981Päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning901/1981Talletusten veronhuojennusasetus
 • Säädökset > Lagstiftning900/1981Talletusten verohuojennuslaki
 • Säädökset > Lagstiftning898/1981Laki vuodelta 1982 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
 • Säädökset > Lagstiftning891/1981Päätös rajoitetusti verovelvollisen opiskelijan tai harjoittelijan palkasta tehtävästä vähennyksestä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning890/1981Päätös Luettelo ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1982
 • Säädökset > Lagstiftning889/1981Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
 • Säädökset > Lagstiftning882/1981Päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning881/1981Päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning880/1981Päätös terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1982
 • Säädökset > Lagstiftning879/1981Päätös terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1982
 • Säädökset > Lagstiftning878/1981Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1982
 • Säädökset > Lagstiftning877/1981Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1982
 • Säädökset > Lagstiftning876/1981Päätös päihdehuollon eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1982

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.