Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1977

591 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1134/1977Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1978 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1133/1977Päätös vuodelta 1977 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1132/1977Päätös vuodelta 1977 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
 • Säädökset > Lagstiftning1131/1977Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vuonna 1978 sovellettavasta pidätystaulukosta
 • Säädökset > Lagstiftning1130/1977Laki ulkoasiainhallinnosta annetun lain voimaanpanosta
 • Säädökset > Lagstiftning1129/1977Laki ulkoasiainhallinnosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1128/1977Päätös merimiesveron suorittamisesta vuonna 1978 sekä tammi- ja helmikuulta liikaa suoritetun merimiesveron oikaisemisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1127/1977Päätös vuonna 1978 kannettavan ennakon perusteeksi pantavasta tulosta
 • Säädökset > Lagstiftning1126/1977Päätös sisältäen kunnallisten alkoholitarkastajien yleiset ohjeet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1125/1977Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1978
 • Säädökset > Lagstiftning1124/1977Päätös ohjeiksi kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 5 §:n 2-5 momenteissa tarkoitetun harkinnan käyttämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1123/1977Asetus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1122/1977Päätös asumistuen määräytymisperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning1121/1977Asetus työvoimaministeriöstä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1120/1977Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1119/1977Asetus Otaniemen sähkölaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1117/1977Maksamismääräysasetus (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1116/1977Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1115/1977Asetus Mongolian kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1114/1977Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1113/1977Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1112/1977Laki Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning1111/1977Päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1110/1977Päätös maidon tuotantoavustuksista
 • Säädökset > Lagstiftning1108/1977Päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1107/1977Päätös vuoden 1978 aikana markkinoitavan silakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1106/1977Asetus eräiden työvoimaministeriön virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1103/1977Asetus eräiden metsäntutkimuslaitoksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1102/1977Maataloustulolaki
 • Säädökset > Lagstiftning1099/1977Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1978
 • Säädökset > Lagstiftning1098/1977Päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksusta vuonna 1978
 • Säädökset > Lagstiftning1097/1977Päätös eräistä eläkevakuutusmaksuista vuonna 1978
 • Säädökset > Lagstiftning1096/1977Päätös osingon, osuuspääoman koron ja niihin verrattavien suoritusten sääntelystä
 • Säädökset > Lagstiftning1095/1977Päätös mielisairaanhoitolaitosten päivämaksuista annetun päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1094/1977Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista
 • Säädökset > Lagstiftning1091/1977Asetus kotiuttamisrahan suorittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1090/1977Asetus eräiden sosiaalihallituksen virkojen ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1085/1977Päätös niistä perusteista, joiden mukaan lapsen kotikunnan on suoritettava korvausta vieraalle kunnalle tämän kunnan peruskoulua tai sitä korvaavan yksityisen oppikoulun peruskoulua vastaavaa luokkaa käyvästä oppilaasta
 • Säädökset > Lagstiftning1084/1977Päätös niistä perusteista, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle kunnalle tämän kunnan koulua käyvästä oppilaasta
 • Säädökset > Lagstiftning1083/1977Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning1082/1977Asetus eräiden valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1081/1977Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1077/1977Laki kuntien yleisistä rahoitusavustuksista
 • Säädökset > Lagstiftning1076/1977Päätös öljyväkirehujen valmisteverojen väliaikaisesta alentamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1075/1977Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1072/1977Asetus Suomen Teollisuuspankki Oy:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lagstiftning1071/1977Asetus eräiden ravintorasvojen valmisteverosta
 • Säädökset > Lagstiftning1066/1977Laki taloudellisen kehityksen turvaamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning1065/1977Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1978
 • Säädökset > Lagstiftning1064/1977Päätös Luettelo ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1978

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.