Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1966

448 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning712/1966Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning711/1966Päätös virvoitusjuomaverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning710/1966Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen eräiden muutosten ja lisäysten voimaansaattamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning709/1966Laki eräistä muutoksista ja lisäyksistä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon
 • Säädökset > Lagstiftning706/1966Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lagstiftning703/1966Päätös sairausvakuutuslain mukaisesta lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevasta taksasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning699/1966Päätös meijerivoin hinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning698/1966Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention sekä Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevan sopimuksen nojalla tehtyjen eräiden tavaroiden tullikohtelua koskevien ja Suomen Tasavallaan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa sovellettavien päätösten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning697/1966Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention sekä Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevan sopimuksen nojalla tehtyjen eräiden tavaroiden tullikohtelua koskevien päätösten hyväksymisestä sovellettaviksi Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa
 • Säädökset > Lagstiftning696/1966Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1966 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning694/1966Päätös ortodoksisen kirkon papiston perhe-eläkekassan ohjesäännön vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning693/1966Päätös ortodoksisen kirkon papiston eläkekassan ohjesäännön vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning687/1966Laki makeisvalmisteverosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning686/1966Laki virvoitusjuomaverosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning684/1966Laki eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
 • Säädökset > Lagstiftning682/1966Lag om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar
 • Säädökset > Lagstiftning681/1966Asetus tullihallinnosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning680/1966Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta 1 päivästä tammikuuta 1967
 • Säädökset > Lagstiftning679/1966Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lagstiftning678/1966Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1966 aikana

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.