Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1962

435 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning703/1962Asetus kaupallisten tavaranäytteiden ECS-carnet'ta koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning702/1962Laki pohjoismaiden välisen elatusapusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning701/1962Laki Ruotsin kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning700/1962Laki vuonna 1962 tehdyn kansainvälisen vehnäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning699/1962Laki kaupallisten tavaranäytteiden ECS-carnet'ta koskevan tulliyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning698/1962Päätös niistä kursseista, joita on noudatettava muutettaessa ulkomaanrahan määräisiä arvoja suomenrahaksi vuonna 1963 tapahtuvaa tulo- ja omaisuusverotusta varten
 • Säädökset > Lagstiftning697/1962Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning696/1962Asetus asutuslautakunnista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning695/1962Laki asutuslautakunnista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning694/1962Laki kotitalousopettajien sekä kotitalouden ja tyttöjen käsityön opettajien valmistamisesta Savonlinnan seminaarissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning693/1962Päätös eräille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
 • Säädökset > Lagstiftning691/1962Asetus Seilin sairaalan toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning690/1962Förordning om enskilda vägar. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning687/1962Päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaoituksesta vuosina 1963-1972
 • Säädökset > Lagstiftning686/1962Asetus oikeusministeriöstä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning685/1962Päätös maahan tuotaviksi sallittujen väkijuomamäärien rajoittamisesta eräillä lyhyillä laivareiteillä
 • Säädökset > Lagstiftning683/1962Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lagstiftning681/1962Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta.
 • Säädökset > Lagstiftning674/1962Laki Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1963
 • Säädökset > Lagstiftning673/1962Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning671/1962Asetus Veitsiluoto Osakeyhtiön ottamien lainojen vakuudeksi annettavasta valtion takauksesta
 • Säädökset > Lagstiftning670/1962Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lagstiftning668/1962Asetus ulkomaanedustuksen viran tai toimen haltijain palkkauksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning667/1962Asetus markan kansainvälistä perusarvoa koskevien asioiden käsittelystä valtioneuvostossa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning666/1962Laki uusien virkojen ja toimien perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
 • Säädökset > Lagstiftning663/1962Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning660/1962Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa sovellettavasta pidätystaulukosta vuonna 1963
 • Säädökset > Lagstiftning659/1962Päätös veroilmoitusten antoajan pitentämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning658/1962Päätös ennakonpidätysten toimittamisesta vuoden 1963 tammikuussa
 • Säädökset > Lagstiftning657/1962Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lagstiftning653/1962Asetus työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta
 • Säädökset > Lagstiftning650/1962Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta
 • Säädökset > Lagstiftning648/1962Laki valtion vuoden 1963 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
 • Säädökset > Lagstiftning647/1962Laki eräiden talletusten veronhuojennuksista
 • Säädökset > Lagstiftning642/1962Laki lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1962 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning641/1962Päätös eräiden asutusluottojen korosta ja takaisinmaksamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning637/1962Asetus pitemmästä valitusajasta ulosottoasioissa eräille osille maata annetun julistuksen kumoamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning626/1962Päätös valtion ammattientarkastajain virka-alueista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning625/1962Asetus valtion polttoainetoimistosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning623/1962asuntotuotannon veronhuojennusasetus
 • Säädökset > Lagstiftning622/1962Lag om kreditvillkor inom avbetalningshandeln
 • Säädökset > Lagstiftning621/1962Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1963
 • Säädökset > Lagstiftning617/1962Laki Lapinmaan asukkaille eräiden tapausten varalta myönnettyä pitennystä muutoksenhakua varten yleensä säädettyyn määräaikaan koskevan julistuksen sekä muutoshakemuksen ajan pitentämisestä eräissä tapauksissa Ahvenanmaan tuomiokunnan kihlakunnanoikeuksista annetun asetuksen kumoamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning615/1962Päätös kuntien ryhmityksestä tukiosan kustannusosuuden maksamiseksi kansaneläkelaitokselle
 • Säädökset > Lagstiftning613/1962Asetus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta Uuden Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning612/1962Asetus Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning611/1962Asetus Oulun lääninsairaalan käyttämisestä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetussairaalana
 • Säädökset > Lagstiftning602/1962Asetus viestialan neuvottelukunnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning598/1962Laki tulitikkuverosta
 • Säädökset > Lagstiftning591/1962Päätös kirjastorakennusten ja -huoneistojen piirustusten, työselitysten ja normaalihintojen perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning590/1962Förordning angående planeringskomissionen för det psykologiska försvaret (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning589/1962Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteen XIV voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning588/1962Asetus eräistä Helsingin yliopistossa suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning582/1962Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1963
 • Säädökset > Lagstiftning581/1962Päätös kananmunista suoritettavasta lisähinnasta
 • Säädökset > Lagstiftning580/1962J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1963
 • Säädökset > Lagstiftning579/1962Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta 1 päivästä tammikuuta 1963
 • Säädökset > Lagstiftning577/1962Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning576/1962Asetus Oulun yliopiston mikrobiologian professorin toimialaan kuuluvista eräistä tehtävistä
 • Säädökset > Lagstiftning574/1962Päätös hinnoista ja maksuista rahanuudistuksen yhteydessä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning573/1962Asetus Invaliidisäätiön maatalousoppilaitoksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning571/1962Päätös valtion virkamiehille maksettavan syrjäseutulisän suorittamisessa käytettävien syrjäseutulisätaulukoiden vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning570/1962Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen suorittamisessa käytettävien palkkaustaulukoiden vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning568/1962Päätös vuonna 1963 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning567/1962Päätös yleisten ammattikoulujen kustannuksiin myönnettävistä erikoisavustuksista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning566/1962Asetus metsästyksestä ja riistanhoidon järjestämisestä valtion omistamilla alueilla
 • Säädökset > Lagstiftning565/1962Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen III luettelon muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning564/1962Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen I, II ja III luettelossa mainittujen, eräitä valmistusmenetelmiä koskevien aikamäärien pidentämisestä tehdyn yhteisneuvoston päätöksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning563/1962Päätös Kajaanin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning562/1962Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning561/1962Päätös Peruspankki osakeyhtiö nimisen pankkiosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning560/1962Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning559/1962Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning558/1962Päätös ilveksen metsästämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning557/1962Päätös rahalain voimaansaattamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning555/1962Asetus matkailun hyväksi myönnettävistä tullihelpotuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning554/1962Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning553/1962Päätös oravan, kärpän, saukon ja näädän metsästämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning550/1962Asetus eräiden opetusministeriön alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning549/1962Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1962 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning547/1962Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1962
 • Säädökset > Lagstiftning546/1962Asetus eräiden maatalousministeriön alaisten hallinnonhaarojen virkojen muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning541/1962Laki viljan, perunan ja puutarhatuotteiden varastoimisen edistämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning540/1962Laki aluevaihdosta valtion ja Mikkelin kaupungin välillä
 • Säädökset > Lagstiftning537/1962Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning536/1962Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning535/1962Päätös Imatran tuomiokunnan käräjäkuntain yhdistämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning534/1962Asetus asunnonvälitysliikkeistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning533/1962Asetus eräiden poliisitoimien muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning532/1962Asetus eräiden valtiovarainministeriön alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning531/1962Asetus eräiden posti-ja lennätinlaitoksen tointen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning528/1962Asetus eräiden diplomaattisten edustustojen päälliköillä olevasta suurlähettilään arvosta ja asemasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning527/1962Asetus Suomen diplomaattisten, konsuli- ja kaupallisten edustajien sijoituksesta ja toimipiireistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning526/1962Päätös eläinlääkärin laillistamistutkinnosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning525/1962Asetus eräiden kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta ja muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning523/1962Asetus Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä kulkuvesien viitoitussäännösten yhdenmukaistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning522/1962Asetus elatusavun perimistä ulkomailla koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning521/1962Laki kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning520/1962Päätös joka koskee kasvinsuojelu- ja tuhoeläin- sekä puutavaran vaarallisia kyllästämis- ja säilyttämismyrkkyjä
 • Säädökset > Lagstiftning519/1962Päätös eräiden tuontimaksujen vapauttamisehdoista (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.