Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1955

371 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning614/1955Asetus yhteisestä haverista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning607/1955Laki eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning606/1955Asetus Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua koskevien sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning605/1955Laki eräiden Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua koskevien sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning604/1955Asetus Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamista koskevien säännösten vahvistamiseksi tulon ja omaisuuden verottamista koskevissa asioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning603/1955Laki eräiden Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamista koskevien säännösten vahvistamiseksi tulon ja omaisuuden verottamista koskevissa asioissa tehdyn sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning602/1955Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lagstiftning601/1955Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lagstiftning597/1955Päätös maidon tuottajahinnan korottamiseksi meijereille ja maidon hankintaliikkeille suoritettavista korvauksista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning596/1955Päätös yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta Mortgage Bank of Finland Oy nimiselle kiinnitysluottopankille
 • Säädökset > Lagstiftning595/1955Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta myymään eräs puolustuslaitoksen hallinnassa Helsingin kaupungissa oleva maa-alue
 • Säädökset > Lagstiftning592/1955Päätös työaikalain voimaantulon lykkäämisestä eräissä laitoksissa
 • Säädökset > Lagstiftning591/1955Päätös metsästyksestä ja kalastuksesta Porkkalan alueella (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning590/1955Asetus petoeläinten tapporahojen suorittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning588/1955Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta
 • Säädökset > Lagstiftning584/1955Valtioneuvoston päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1956
 • Säädökset > Lagstiftning583/1955Asetus Pohjoismaiden neuvoston perussäännön voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning576/1955Laki työväensuojelua koskevien määräysten antamisesta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lagstiftning574/1955Laki eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä
 • Säädökset > Lagstiftning570/1955Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Saksan Demokraattisen Tasavallan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
 • Säädökset > Lagstiftning569/1955Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Espanjan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
 • Säädökset > Lagstiftning568/1955Laki suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning567/1955Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning566/1955Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning565/1955Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
 • Säädökset > Lagstiftning564/1955Asetus lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning561/1955Laki korvauseläkkeiden järjestelyistä
 • Säädökset > Lagstiftning555/1955Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
 • Säädökset > Lagstiftning554/1955Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning553/1955Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning552/1955Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
 • Säädökset > Lagstiftning549/1955Laki ulkomaankaupan turvaamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning547/1955Laki kyytilain kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning546/1955Asetus käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
 • Säädökset > Lagstiftning545/1955Laki käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
 • Säädökset > Lagstiftning544/1955Laki tullien kantamisesta vuonna 1956
 • Säädökset > Lagstiftning543/1955Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning542/1955Päätös maalaiskuntien ja kauppaloiden kansakoulurakennusten kunnossapitokustannusten perusteista
 • Säädökset > Lagstiftning541/1955Päätös maidon tuottajahinnan korottamiseksi meijereille ja maidon hankintaliikkeille suoritettavista korvauksista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning540/1955Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning538/1955Päätös maasta vietävien ja maahan tuotavien kananmunien tarkastuksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning537/1955Päätös eräiden makkaroiden hinnanalennuskorvauksista vuonna 1956 (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning536/1955Asetus kotimaisen viljan menekin edistämisestä annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning535/1955Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1955 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning534/1955Päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1956 tammikuun aikana
 • Säädökset > Lagstiftning533/1955Päätös ennakon pidättämisestä vuoden 1955 viimeisen lisämenoarvion mukaan virkamiehille myönnetystä kymmenentuhannen markan kertasuorituksesta
 • Säädökset > Lagstiftning532/1955Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lagstiftning530/1955Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1955 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning529/1955Päätös Kirkkonummen ja Siuntion kuntien siirtämisestä Helsingin kihlakunnasta Lohjan kihlakuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning527/1955Päätös rajavartiolaitoksen lentokoneiden käyttämisestä sairaankuljetuslentoihin (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning526/1955Asetus rajavartiolaitoksen lentokoneiden käyttämisestä sairaankuljetuslentoihin (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning525/1955Päätös Porkkalan alueen väliaikaisesta hallinnosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning524/1955Asetus liikkumisesta ja oleskelusta Porkkalan alueella
 • Säädökset > Lagstiftning520/1955Asetus valitusoikeuden kieltämisestä ((valtion tapaturmatoimiston)) päätöksistä eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lagstiftning510/1955Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning509/1955Asetus eläkesäätiölain täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lagstiftning508/1955Asetus Belgian - Luxemburgin taloudellisen unionin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning507/1955Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
 • Säädökset > Lagstiftning503/1955Laki edustajien valitsemisesta Pohjoismaiden neuvostoon (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning501/1955Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1956-1960 annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning500/1955Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteista vuosina 1956-1960
 • Säädökset > Lagstiftning499/1955Laki kotimaisen viljan menekin edistämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning498/1955Päätös vuonna 1956 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon määräämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning497/1955Päätös maan jakamisesta veropiireihin
 • Säädökset > Lagstiftning496/1955S Vankivaunuohjesääntö
 • Säädökset > Lagstiftning495/1955Asetus rehusekoittamoiden valvontakustannusten korvaamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning494/1955Asetus valtion maatalouskemiallisen laboratorion toimesta suoritetuista tarkastuksista perittävistä maksuista
 • Säädökset > Lagstiftning488/1955Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1956
 • Säädökset > Lagstiftning487/1955Päätös invaliidihuollon antamisesta eräille jatkuvaa sairautta poteville invaliideille (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning486/1955Päätös erään tilan siirtämisestä Tampereen kaupungista Ylöjärven kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning485/1955Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Hämeenkyrön, Karvian, Siikaisten, Kauhajoen, Isojoen ja Kankaanpään kunnista Honkajoen kuntaan.
 • Säädökset > Lagstiftning484/1955Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Ruskon, Maarian ja Raision kunnista Turun kaupunkiin
 • Säädökset > Lagstiftning483/1955Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Liedon kunnasta Tarvasjoen kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning482/1955Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Espoon kunnasta Kauniaisten kauppalaan
 • Säädökset > Lagstiftning480/1955Asetus eräiden maanhankintalain mukaan muodostettuja yhteisiä alueita koskevien asioiden uudelleen käsittelemisestä
 • Säädökset > Lagstiftning478/1955Päätös tulo- ja omaisuusveron kannosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning475/1955Asetus Unkarin kanssa tehdyn maksusopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning474/1955Asetus Suomen ja Italian väliseen maksusopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning469/1955Eläkesäätiölaki (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning468/1955Laki Porkkalan alueen väliaikaisesta hallinnosta
 • Säädökset > Lagstiftning467/1955Päätös jatketusta oravan pyynnistä vuonna 1955
 • Säädökset > Lagstiftning466/1955Asetus Sveitsin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning465/1955Laki lisäkorvauksesta eräille sotatapaturmalain mukaisen elinkorkonsa pääomana saaneille
 • Säädökset > Lagstiftning464/1955Päätös eräistä poikkeuksista metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasunnoista annetun lain säännöksistä (koskee aikaa 31.5.1956 saakka)
 • Säädökset > Lagstiftning463/1955Päätös Turun kaupungin vapauttamisesta eräiden maanhankinta-alueiden kuntoonpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning459/1955Asetus Kuusankosken kauppalan perustamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning458/1955Asetus vuoden 1952 poroaitasopimukseen tehtyjen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning457/1955Asetus voimakkaasti vaikuttavien lääkeaineiden valmistuksen yhdenmukaistamisesta tehtyjen kansainvälisten sopimusten lakkauttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning456/1955Asetus tavaranäytteiden ja mainosaineiston maahantuonnin helpottamiseksi tehdyn kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning454/1955Asetus Helsingin yliopiston yhden kirurgian professorin viran opetusalasta
 • Säädökset > Lagstiftning452/1955Laki valtion seerumlaitoksen rakentamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning451/1955J Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1956
 • Säädökset > Lagstiftning450/1955Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa Neuvostoliiton luopumisesta oikeudestaan Porkkalan alueen käyttöön laivastotukikohtana ja Neuvostoliiton aseellisten voimien poistamisesta tältä alueelta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning449/1955Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta huhtikuun 6 päivänä 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pitentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning448/1955Asetus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning447/1955Asetus helmisimpukan rauhoittamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning442/1955Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning441/1955Laki eräiden kouluhallituksen hoidossa tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien rahastojen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning440/1955Laki Turun kaupungin poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja turvattomien lasten avustusrahaston lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning439/1955Laki Helsingin poliisilaitoksessa palvelleiden konstaapelien leskien ja lasten avustusrahaston lakkauttamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.