Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1950

432 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning680/1950Päätös maan jakamisesta veropiireihin.
 • Säädökset > Lagstiftning679/1950Päätös Työttömyysohjeet ja työttömyysohjeiden soveltamismääräykset (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning678/1950Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1950 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lagstiftning677/1950Päätös Helsingin raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta
 • Säädökset > Lagstiftning675/1950Päätös Pietarsaaren raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta.
 • Säädökset > Lagstiftning674/1950Päätös liikevaihtoverolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning673/1950Päätös vuoden 1951 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
 • Säädökset > Lagstiftning672/1950Päätös valtionrautateiden uudistusrahaston hoidosta ja käytöstä
 • Säädökset > Lagstiftning671/1950Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontaisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning670/1950Asetus Kymen lääninhallituksen yhden ylemmän palkkausluokan nuoremman lääninsihteerin viran lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning667/1950Asetus eräiden valtionrautateille tulevien korvausten järjestelystä ja tutkimuselimestä
 • Säädökset > Lagstiftning666/1950Asetus posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan virkapuvusta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning665/1950Asetus viennin ja tuonnin säännöstelystä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning663/1950Asetus Härmän parantolan virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning662/1950Asetus Helsingin yliopiston suometsätieteen kiinteän ylimääräisen professorin viran muuttamisesta varsinaiseksi professorin viraksi
 • Säädökset > Lagstiftning660/1950Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
 • Säädökset > Lagstiftning659/1950Päätös eräiden entisen Petsamon kunnan siirtoväkeen kuuluvien henkilöiden asuttamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning658/1950Päätös liikevaihtoverolain aiheuttamista muutoksista lääketaksaan (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning657/1950Päätös jonka mukaan Kymin Osakeyhtiön Eläkesäätiö nimisen säätiön maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata
 • Säädökset > Lagstiftning656/1950Päätös jonka mukaan Kansallis-Osake-Pankin Toimenhaltijain Eläkesäätiö nimisen säätiön maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata
 • Säädökset > Lagstiftning655/1950Päätös valtion siementarkastuslaitoksen tekemistä tutkimuksista suoritettavista maksuista
 • Säädökset > Lagstiftning653/1950Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1952 - 1955 annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning652/1950Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1951 - 1955
 • Säädökset > Lagstiftning650/1950Päätös tulo-ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning648/1950Päätös kahviverosta
 • Säädökset > Lagstiftning645/1950Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1951
 • Säädökset > Lagstiftning644/1950Päätös paikkakuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen lisäeläkkeen maksamista varten.
 • Säädökset > Lagstiftning641/1950Asetus kauppakorkeakoulun kanslerin vaalin ja rehtorin nimityksen vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning639/1950Laki korvauseläkkeiden järjestelystä
 • Säädökset > Lagstiftning638/1950Laki eräitten toisen korvauslain mukaan ratkaistujen korvaushakemusten uudesta käsittelystä ja uuden määräajan myöntämisestä korvaushakemusten tekemistä varten eräille saman korvauslain mukaan korvaukseen oikeutetuille
 • Säädökset > Lagstiftning636/1950Laki metalli- ja laivanrakennusteollisuuden tuotteiden viennin turvaamisesta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lagstiftning633/1950Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
 • Säädökset > Lagstiftning630/1950Päätös kahvin hinnoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning627/1950Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning626/1950Asetus ulkoasiainhallinnon viran ja toimen haltijoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning624/1950Asetus valitusoikeuden kieltämisestä valtion lisenssitoimikunnan päätöksistä
 • Säädökset > Lagstiftning623/1950Asetus valitusoikeuden kieltämisestä eräistä valtioneuvoston ja ministeriön sekä valtioneuvoston kanslian päätöksistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning622/1950Asetus eräitä väliaikaisia poikkeuksia sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin sisältyvän lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning621/1950Asetus eräiden rangaistusta koskevien merkintöjen poistamisesta valtion viran ja toimen haltijoista pidettävistä nimikirjoista
 • Säädökset > Lagstiftning620/1950Asetus sähkölaitosten ja sähköllä toimivien hissien tarkastuksesta suoritettavien maksujen väliaikaisesta korottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning611/1950Päätös hintojen ja maksujen muuttamisesta 1 päivänä tammikuuta 1951 voimaantulevan liikevaihtoverolain johdosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning605/1950Liikevaihtoverolaki (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning604/1950Päätös metsä- ja uittotöiden palkkojen säännöstelystä. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning603/1950Päätös huoneenvuokrien korotusmääristä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning596/1950Päätös oravan ja kärpän pyynnistä
 • Säädökset > Lagstiftning594/1950Päätös vuonna 1951 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning592/1950Asetus neljän katekeetantoimen lakkauttamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning589/1950Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta valtion omistaman kiinteistön vaihtoon
 • Säädökset > Lagstiftning588/1950Asetus Israelin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning587/1950Laki tullien kantamisesta vuonna 1951

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.