Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1933

275 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning371/1933Asetus yhtäläisestä vekselilaista, eräiden vekseleitä koskevien lainsäädäntöristiriitojen säännöstelemisestä ja vekselileimaveroa koskevasta lainsäädännöstä tehtyjen yleissopimusten ynnä kuhunkin niihin liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning370/1933Asetus yhtäläisestä shekkilaista ja eräiden shekkejä koskevien lainsäädäntöristiriitojen säännöstelemisestä tehtyjen yleissopimusten ja kumpaankin niihin liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning369/1933Asetus Suomen ja Viron kesken näiden maiden välisestä kauppavaihdosta johtuvien maksujen järjestelystä tehdyn pöytäkirjan voimassaolon pidentämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning367/1933Laki tullimaksuja vastaavan korvauksen suorittamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1934
 • Säädökset > Lagstiftning366/1933Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta myymään Lontoon lähetystön kiinteistö
 • Säädökset > Lagstiftning365/1933Laki lisäyksiä vuoden 1933 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning364/1933Päätös sähkövoimalla toimivien hissien tarkastamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning363/1933Asetus sisältävä tariffin, jonka mukaan sähkövoimalla toimivien hissien haltijain on suoritettava maksuja hissien tarkastuksesta johtuvien kustannusten korvaamiseksi (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning362/1933Asetus merenkulkulaitoksen eräiden virkojen ja tointen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning361/1933Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta korkeimmassa oikeudessa
 • Säädökset > Lagstiftning360/1933Asetus Saksan kanssa tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen sekä siihen tehtyjen lisäsopimusten voimassaolon lakkaamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning359/1933S Palosääntö (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning358/1933Asetus erään valtiolle otetun obligatiolainan järjestämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning357/1933Asetus eräiden valtionlainain uudelleen järjestämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning356/1933Laki Suomen Pankin 1933 vuoden voiton käyttämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning355/1933Laki hallituksen oikeuttamisesta antamaan tarpeenvaatimia säännöksiä Suomen vientikaupan turvaamiseksi
 • Säädökset > Lagstiftning354/1933Laki eräiden kaupungeilta ja kauppaloilta palkkaa saavien viran- ja toimenhaltijain palkkausten vähentämisestä vuoden 1934 aikana
 • Säädökset > Lagstiftning352/1933Päätös rukiintuontihinnan vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning351/1933Päätös koroitettujen tullien kantamisesta erinäisistä tuontitavaroista vuonna 1934.
 • Säädökset > Lagstiftning350/1933Laki tullien kantamisesta vuonna 1934
 • Säädökset > Lagstiftning349/1933J Köyhäinhoidon piiritarkastajain johtosääntö. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning347/1933Päätös erinäisten tilojen siirtämisestä Mäntyharjun kunnasta Mikkelin maalaiskuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning346/1933Päätös erinäisten tilojen siirtämisestä Kemin maalaiskunnasta Kemin kaupunkiin
 • Säädökset > Lagstiftning345/1933Asetus Montrealissa olevan pääkonsulinviraston varakonsulin viran lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning344/1933Päätös Suomen baptistiyhdyskunta nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen 1 §:n 2 momentin muuttamisesta toisin kuuluvaksi
 • Säädökset > Lagstiftning341/1933J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1934
 • Säädökset > Lagstiftning340/1933Asetus Lapinmaan seurakuntain ja Kuolojärven seurakunnan papinvirkain täyttämisestä koskevien erikoissäännösten kumoamisesta. ( 26.6.1740
 • Säädökset > Lagstiftning339/1933erinäisistä muutoksista Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 6 päivänä joulukuuta 1869 annettuun Kirkkolakiin
 • Säädökset > Lagstiftning338/1933Asetus sisäasiainministeriön yhden esittelijäneuvoksen viran lakkauttamisesta ja yhden vanhemman hallitussihteerin viran perustamisesta mainittuun ministeriöön
 • Säädökset > Lagstiftning337/1933Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta vuosina 1934 ja 1935 koskevan lain käyttämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning336/1933Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1934 ja 1935
 • Säädökset > Lagstiftning335/1933Päätös toimenpiteistä lakkautuspalkalla olevien viran ja toimen haltijain uudelleen sijoittamisesta valtion virkoihin ja toimiin (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning334/1933Päätös "Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ja 22 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning333/1933Laki lisäys vuoden 1933 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning332/1933Asetus suomalaisten alusten tunnuskirjaimista
 • Säädökset > Lagstiftning331/1933Asetus asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1934
 • Säädökset > Lagstiftning330/1933Asetus joka sisältää tarkemmat määräykset viran- ja toimenhaltijain palkkausten vähentämisestä vuoden 1934 aikana 22 päivänä joulukuuta 1933 annetun lain täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lagstiftning329/1933Laki viran- ja toimenhaltijain palkkausten vähentämisestä vuoden 1934 aikana
 • Säädökset > Lagstiftning328/1933Päätös erinäisten tilojen ja alueiden siirtämisestä oikeudellisessa suhteessa Mustasaaren kunnasta Vaasan kaupunkiin
 • Säädökset > Lagstiftning327/1933Asetus maahantuotujen kivihiilien alkuperän selvittämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning326/1933Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning325/1933Laki moottoriajoneuvoverosta
 • Säädökset > Lagstiftning323/1933Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Porin kaupungin raastuvanoikeudelle ja maistraatille
 • Säädökset > Lagstiftning322/1933Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Lahden kaupungin raastuvanoikeudelle ja maistraatille
 • Säädökset > Lagstiftning321/1933Päätös erinäisten kansakouluntarkastajien virkojen haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
 • Säädökset > Lagstiftning320/1933Päätös tullitariffin eräisiin nimikkeisiin kuuluvien villakankaiden tullaamisesta arvon mukaan muissa kuin Helsingin tullikamareissa
 • Säädökset > Lagstiftning319/1933Päätös Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki nimisen pankkiyhtiön vuonna 1933 ottaman 50 000 000 markan suuruisen 5 prosentin korkoisen obligatiolainan obligatioiden verovapaudesta
 • Säädökset > Lagstiftning318/1933Asetus shekkileimaveroa koskevasta lainsäädännöstä tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning317/1933Laki paloviinasta suoritettavasta valmisteverosta
 • Säädökset > Lagstiftning313/1933Laki mallasjuomaverosta
 • Säädökset > Lagstiftning310/1933Päätös tulitikkuverosta annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning309/1933Laki tulitikkuverosta
 • Säädökset > Lagstiftning306/1933Asetus maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verottamisesta kaupungeissa ja kauppaloissa 11 päivänä joulukuuta 1933 annetun lain täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lagstiftning305/1933Laki maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verottamisesta kaupungeissa ja kauppaloissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning304/1933Päätös yleisradiollisista koevastaanottoluvista
 • Säädökset > Lagstiftning303/1933Päätös postisäästöpankin talletuskoron alentamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning302/1933Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä
 • Säädökset > Lagstiftning301/1933Asetus sisältävä valtion palkkaamien aluelääkärien ohjesäännön (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning300/1933Asetus sisältävä väliaikaisia säännöksiä valtion oppikoulujen luku- ja loma-ajoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning299/1933Asetus eräistä Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä postipakettiliikenteessä suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning298/1933Asetus Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan postihallintojen välillä tehdyn, postipakettien vaihtoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning297/1933Asetus patentista 21 päivänä tammikuuta 1898 annetun julistuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning296/1933Laki vähittäismaksukaupasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning295/1933Päätös kuntien työlaitosten valtionavun myöntämisen ehdoista.
 • Säädökset > Lagstiftning294/1933Päätös kuntien köyhäinhoitolaitosten rakennuspiirustusten vahvistamisesta ja sanottujen laitosten käytettäväksi hyväksymisestä. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning291/1933Päätös yleisradiovastaanottoa tarkoittavista laitteista ja luvista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning290/1933Asetus Oslossa 22 päivänä joulukuuta 1930 allekirjoitetun, taloudellista lähentymistä tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning289/1933Asetus valtiontakuun myöntämisestä Suomen Asuntohypoteekkipankin ulkomaisille obligatiolainoille
 • Säädökset > Lagstiftning288/1933Asetus Suomen ja Ison-Britannian sekä Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning287/1933Laki eräiden Suomen ja Ison-Britannian sekä Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning286/1933Asetus maaliskuun 7 päivänä 1925 erinäisten tavarain maahantuonnista annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning283/1933Asetus köyhäinhoidon korvausta ja työvelvollisen työlaitokseen toimittamista koskevan vaatimuksen tiedoksiannosta sekä työvelvollisia koskevasta etsintäkuulutuksesta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning281/1933Päätös eläinten ruokinnassa käytettäväksi myydyn tai myytäväksi tarjotun presipitaatin nimittämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning280/1933Asetus farmaseuttisesta opetuksesta 26.1.1897 annetun asetuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning279/1933Laki lisäys vuoden 1933 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning278/1933Asetus korvauksen antamisesta vuonna 1918 Venäjällä palvelleille Suomen valtion virkailijoille heidän silloin syttyneen sodan johdosta menettämästään irtaimesta omaisuudesta.
 • Säädökset > Lagstiftning276/1933Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaon perusteista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning275/1933Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin vapauttamisesta eräistä tehtävistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning273/1933Asetus geodeettisesta laitoksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning272/1933Asetus ilmatieteellisestä keskuslaitoksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning271/1933Päätös Konnunsuon-Muukon rautatien toimiluvasta.
 • Säädökset > Lagstiftning270/1933Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa alkoholipitoisten juomien laittoman Suomeen tuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning269/1933Asetus Helsingin yleisen sairaalan yhden emännöitsijän toimen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning268/1933Asetus tullisäännön muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning266/1933Laki lisäys vuoden 1933 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning264/1933Laki lisäys vuoden 1933 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning262/1933Asetus Suomen ja Tanskan välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning261/1933Asetus Suomen ja Norjan välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning260/1933Asetus Suomen ja Ruotsin välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning259/1933Päätös rukiintuontihinnan vahvistamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning254/1933Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset pankkitarkastusviraston järjestysmuodosta ja toiminnasta
 • Säädökset > Lagstiftning252/1933Asetus postitse tapahtuvasta, välitysliikkeen välittämästä pakettiliikenteestä linjalla Englanti-Suomi-Venäjä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning249/1933Päätös palkkauksen vahvistamisesta Heinolan kaupungin kaupunginviskaalille
 • Säädökset > Lagstiftning248/1933Päätös Härmän tuberkulosiparantolan avaamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning247/1933Asetus Härmän tuberkulosiparantolassa suoritettavista päivämaksuista
 • Säädökset > Lagstiftning245/1933Päätös tarkastusyhdistysten vuohikarjojen muuntoluvuista valtionavustuksen suuruuden määräämistä varten
 • Säädökset > Lagstiftning243/1933Asetus Unkarin kanssa alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning241/1933Päätös erinäisille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
 • Säädökset > Lagstiftning240/1933Päätös siitä, millä tavalla oppilaan varallisuustila on selvitettävä vapaaoppilaspaikkaa tai helpotusta lukukausimaksussa haettaessa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning239/1933Asetus kesäkuun 2 päivänä 1933 keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä annetun lain toimeenpanosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.