Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1927

306 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning217/1927Asetus Suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning215/1927Päätös koskeva alusrekisteri-, kansallisuuskirja- y.m. kaavakkeiden vahvistamista. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning214/1927Laki merilain muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning212/1927Asetus alusrekisterilain täytäntöönpanosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning211/1927Lag om inteckning i fartyg
 • Säädökset > Lagstiftning210/1927Päätös koneenhoitajain kuulustelutodistuksesta suoritettavasta korvauksesta.
 • Säädökset > Lagstiftning209/1927Päätös maahöyrykattilain katsastuspiirien määräämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning208/1927Päätös joka sisältää normaalimääräykset maahöyrykattiloiden ja höyryastioiden aineen laadusta ja mitoittamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning207/1927S sisältävä määräyksiä höyryastioiden varusteista ja katsastuksista sekä mitä on otettava huomioon höyryastioista 17 päivänä syyskuuta 1926 annetun asetuksen soveltamisessa
 • Säädökset > Lagstiftning206/1927S sisältävä määräyksiä maahöyrykattiloiden varusteista ja katsastuksista sekä mitä on otettava huomioon maahöyrykattiloista 17 päivänä syyskuuta 1926 annetun asetuksen soveltamisessa
 • Säädökset > Lagstiftning205/1927Asetus maahöyrykattilain ja höyryastiain katsastuksista suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning204/1927Päätös "Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa Osakeyhtiö - Centrallånekassa för Finlands stads- och landskommuner Aktiebolag" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3,15 ja 24 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
 • Säädökset > Lagstiftning203/1927Päätös penneihin päättyvien määrien tasoittamisesta valtion suorituksissa
 • Säädökset > Lagstiftning202/1927Asetus Suomen ja Itävallan välillä tehdyn, maahantuloleimauksen poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning201/1927Asetus Suomen ja Tsekkoslovakian välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning200/1927Laki eräiden Suomen ja Tsekkoslovakian välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning198/1927Asetus Hämeenlinnan maakunta-arkistosta annettavien toimituskirjain lunastuksesta
 • Säädökset > Lagstiftning197/1927Päätös vapaakirjeoikeudesta Hämeenlinnan maakunta-arkistolle
 • Säädökset > Lagstiftning196/1927Päätös joka sisältää määräyksiä Hämeenlinnan maakunta-arkiston perustamisesta ja toiminnasta
 • Säädökset > Lagstiftning195/1927Päätös toimenpiteistä raputautien leviämisen estämiseksi (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.