Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1927

306 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning387/1927Asetus Suomen ja Ruotsin välisen, yhteisen lohenkalastuksen järjestämistä Tornion-ja Muonionjoissa koskevan sopimuksen sekä Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning386/1927Laki eräiden Suomen Tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen, yhteisen lohenkalastuksen järjestämistä Tornion- ja Muonionjoissa koskevan sopimuksen sekä Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning385/1927Päätös "Helsingfors Aktiebank-Helsingin Osakepankki" nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 7 ja 18 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
 • Säädökset > Lagstiftning384/1927Asetus Keravan nuorisovankilasta
 • Säädökset > Lagstiftning383/1927Laki eräiden Suomen ja Itävallan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning382/1927Laki eräiden Suomen ja Kreikan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning381/1927Päätös joka sisältää järjestysohjeet huonerakennustyötä varten (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning380/1927Päätös joka sisältää järjestysohjeet kumitavarateollisuuden työpaikkoja varten (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning378/1927Asetus kuuromykkäin sielunhoidon järjestämisestä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning377/1927Asetus eräiden uusien tointen perustamisesta merenkulkulaitokseen
 • Säädökset > Lagstiftning376/1927Asetus eräiden merenkulkulaitoksen tointen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning375/1927Asetus tietopuolisista meijerikouluista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning374/1927Asetus karjatalousopistoista
 • Säädökset > Lagstiftning373/1927Asetus kiertävistä karjanhoitokouluista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning372/1927Asetus käytännöllistietopuolisista karjanhoitokouluista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning371/1927Asetus tietopuolisista karjanhoitokouluista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning370/1927Asetus maamiesopistoista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning369/1927Asetus maanviljelyskouluista
 • Säädökset > Lagstiftning368/1927Asetus maamies- ja pienviljelijäkouluista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning367/1927Laki lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1927 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning366/1927Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta vuosina 1928 ja 1929 koskevan lain käyttämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning365/1927Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1928 ja 1929
 • Säädökset > Lagstiftning364/1927Asetus Suomelle tulevista maksuosuuksista Suomen ja Ruotsin välisessä Karesuannon kautta tapahtuvassa puhelinliikenteessä sekä Iitosta Ruotsiin ja päinvastoin välitettävistä puheluista
 • Säädökset > Lagstiftning362/1927Päätös sellaisen voin maastavientiä koskevista ehdoista, jolle arvostelussa ei ole annettu laatumerkkiä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning361/1927Päätös joka sisältää vientivoin ja -juuston tarkastuksen ohjesäännön
 • Säädökset > Lagstiftning360/1927Asetus voin ja juuston vienti- ja tuontitarkastuksesta 1 päivänä heinäkuuta 1927 annetun lain soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning359/1927Laki lisäys vuoden 1927 ylimääräiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning358/1927Laki lisäys vuoden 1927 ylimääräiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning357/1927Päätös tullin korottamisesta erinäisille vuonna 1928 maahantuotaville tavaroille
 • Säädökset > Lagstiftning356/1927Laki tullien kantamisesta vuonna 1928
 • Säädökset > Lagstiftning355/1927Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset 29 päivänä joulukuuta 1927 tulitikkuverosta annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning353/1927Päätös makeisvalmisteverosta annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning351/1927J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1928
 • Säädökset > Lagstiftning350/1927Asetus yleisinä saapumispäivinä vuonna 1927 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta sekä asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1928
 • Säädökset > Lagstiftning349/1927Laki lisäys vuoden 1927 ylimääräiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning348/1927Laki laivaston perustamisesta rannikkopuolustusta varten.
 • Säädökset > Lagstiftning347/1927Laki suojeluskuntajärjestöstä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning346/1927Laki puolustuslaitoksen viroista ja toimista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning345/1927Laki puolustusministeriön viroista ja toimista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning343/1927Laki edustajanpalkkiosta vuoden 1927 varsinaisilta valtiopäiviltä
 • Säädökset > Lagstiftning339/1927Asetus avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten valvonnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning336/1927S Terveydenhoitosääntö
 • Säädökset > Lagstiftning334/1927Päätös erinäisten ylä- ja alakansakouluseminaarin virkojen ja toimien haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
 • Säädökset > Lagstiftning333/1927Asetus korvauksen antamisesta maailmansodan aikana erinäisiä vahinkoja kärsineille annetun lain toimeenpanosta
 • Säädökset > Lagstiftning332/1927Asetus suojametsistä 11 päivänä elokuuta 1922 annetun lain sovelluttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning331/1927Päätös postisäästöpankin talletuskoron alentamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning330/1927M tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä vähennyksestä
 • Säädökset > Lagstiftning329/1927Asetus Suomen kansalaisten ulkomaanpasseista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning327/1927Asetus suomalais-venäläisestä rautatieyhdysliikenteestä annettuun liikennesääntöön liittyvien toimeenpano- ja täydennysmääräysten muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning326/1927Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset yleisillä teillä olevien lossien varusteista sekä niiden liikenteen silmälläpidosta
 • Säädökset > Lagstiftning325/1927Päätös kulkuyhteyden järjestämisestä talviliikennettä harjoittavien laivain aukipitämien väylien poikki.
 • Säädökset > Lagstiftning323/1927Asetus Suomen ja Belgian välisen sovinto- ja välitystuomiomenettelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning322/1927Päätös eräiden Joroisten kunnan Maaveden kylään kuuluvien tilojen siirtämisestä Jäppilän seurakuntaan ja kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning321/1927Päätös Savonrannan kunnan Hanhijärven kylään kuuluvan Mansikkamäen tilan siirtämisestä Enonkosken seurakuntaan ja kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning320/1927Päätös eräiden Rääkkylän kunnan Sintsin kylään kuuluvien tilojen siirtämisestä Tohmajärven kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning319/1927Päätös eräiden Vieremän kunnan Vieremän kylään kuuluvien tilojen siirtämisestä Iisalmen maalaiskuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning318/1927Päätös Kuopion kaupungin maistraatin ja raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta.
 • Säädökset > Lagstiftning317/1927Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Vaasan kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin viranhaltijoille
 • Säädökset > Lagstiftning316/1927Päätös palkkauksen vahvistamisesta Maarianhaminan kaupungin pormestarille
 • Säädökset > Lagstiftning315/1927Päätös eräänlaisten sekotettujen vehnä- ja ruisleseiden sekä vehnä- ja ruisrehujauhojen valmistuksen, maahantuonnin ja kaupan kieltämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning314/1927Asetus valtion metsämaiden asuttamisesta ja niillä olevien vuokra- alueiden lunastamisesta 20 päivänä toukokuuta 1922 annetun lain eräiden pykälien muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 1927 annetun lain sovelluttamisesta ennen sen voimaantuloa vireillepantuihin asuttamistoimituksiin
 • Säädökset > Lagstiftning313/1927Asetus tullisäännön muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning312/1927Asetus Suomelle tulevista aluemaksuista Suomen ja Viron välisessä puhelinliikenteessä
 • Säädökset > Lagstiftning310/1927Asetus Suomen ja Sveitsin välisen, diplomaattipassien leimauksen poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning309/1927Päätös koskeva virallisten arkistojen suojelua. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning308/1927Asetus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning307/1927Laki valtion ja Helsingin kaupungin välisen tilusvaihdon toimeenpanemisesta
 • Säädökset > Lagstiftning306/1927Asetus Genevessä 25 päivänä syyskuuta 1926 tehdyn, orjuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulemisesta
 • Säädökset > Lagstiftning305/1927Päätös Pölläkkälän taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning304/1927Päätös valtionavustusten käytön valvonnasta ja niiden maksattamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning303/1927Laki pormestarin, neuvosmiesten ja maistraatinsihteerin vaalista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning302/1927Laki pormestarin ehdottamis- sekä neuvosmiesten ja maistraatinsihteerin valitsemisoikeudesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning300/1927Päätös Vaasan kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning299/1927Asetus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä kesäkuun 18 päivänä 1924 allekirjoitettuun suoran rautatieyhdysliikenteen järjestämistä matkustajain ja tavarain kuljetusta varten koskevaan sopimukseen liittyvän liikennesäännön 27 artiklan muuttamista koskevan, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning298/1927Tuberkulosiasetus
 • Säädökset > Lagstiftning297/1927Asetus lastentarhoista, jotka saavat valtioapua (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning296/1927Laki lastentarhain valtioavusta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning295/1927Asetus tilusteistä annetun lain toimeenpanemisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning294/1927Asetus entisten maanteiden ottamisesta valtion haltuun annetun lain toimeenpanemisesta
 • Säädökset > Lagstiftning293/1927Tieasetus
 • Säädökset > Lagstiftning292/1927Asetus normaalilyseoiden venäjänkielen nuoremman lehtorinviroista
 • Säädökset > Lagstiftning290/1927Päätös maakonemestarien käytännöllisestä työskentelystä ja teollisuuskouluissa suoritettavista tutkinnoista
 • Säädökset > Lagstiftning289/1927Laki lisäys vuoden 1927 ylimääräiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning288/1927Asetus kananmunain maasta viennistä ja maahan tuonnista 11 päivänä maaliskuuta 1927 annetun lain soveltamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning285/1927Laki valtion viljavarastosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning284/1927Laki korvauksen antamisesta maailmansodan aikana erinäisiä vahinkoja kärsineille.
 • Säädökset > Lagstiftning283/1927Päätös uuden palkkasäännön vahvistamisesta Tampereen kaupungin eräille virkailijoille
 • Säädökset > Lagstiftning282/1927Päätös palkkauksen vahvistamisesta Sortavalan kaupungin pormestarille
 • Säädökset > Lagstiftning281/1927Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Mikkelin kaupungin eräille virkailijoille
 • Säädökset > Lagstiftning280/1927Päätös palkkauksen vahvistamisesta Tammisaaren kaupungin pormestarille ja neuvosmiehille
 • Säädökset > Lagstiftning279/1927Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Haminan kaupungin eräille virkailijoille
 • Säädökset > Lagstiftning278/1927Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Joensuun kaupungin eräille virkailijoille
 • Säädökset > Lagstiftning277/1927Päätös palkkauksen vahvistamisesta Sortavalan kaupungin kaupunginvoudille
 • Säädökset > Lagstiftning276/1927Asetus Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning275/1927Laki eräiden Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lagstiftning274/1927Päätös eräiden Rantasalmen kunnan Ahvensalmen kylään kuuluvien tilojen siirtämisestä Heinäveden kuntaan
 • Säädökset > Lagstiftning273/1927Laki lisäys vuoden 1927 ylimääräiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lagstiftning272/1927Asetus valtiontakuun myöntämisestä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ottamista Suomen markkamääräisistä obligatiolainoista
 • Säädökset > Lagstiftning269/1927Asetus Viron kautta käyvästä puhelinliikenteestä Suomen ja Latvian välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning268/1927Asetus Suomen ja Turkin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.