Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1920

271 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning287/1920Asetus valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 51 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Lagstiftning284/1920Asetus hengenpelastusmitalin antamisesta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning283/1920Asetus Suomen valtiolipun käyttämisestä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning282/1920Päätös Osaran yksinäisen perintötilan R.N:o 1:5 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Ikaalisten pitäjästä Hämeenkyrön pitäjään
 • Säädökset > Lagstiftning281/1920Asetus valtion siviilisairaaloissa suoritettavista päivämaksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning280/1920Päätös jolla kielletään tuomasta Suomeen Saksasta koiria sekä Puolasta ja Danzigin kaupungista ympäristöineen nautaeläimiä, lampaita, vuohia ja sellaisista eläimistä saatuja raakatuotteita ynnä hevosia.
 • Säädökset > Lagstiftning279/1920Päätös Vaajakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
 • Säädökset > Lagstiftning277/1920Asetus jolla asetukset 26 päivältä maaliskuuta ja 2 päivältä heinäkuuta 1919 toimenpiteistä laivaliikenteen kautta Virosta uhkaavan pilkkukuumeen leviämisen ehkäisemiseksi kumotaan.
 • Säädökset > Lagstiftning276/1920Asetus merenmittaustoimiston virkamiehelle tulevasta päivärahasta siltä ajalta, jonka meren mittaus kestää
 • Säädökset > Lagstiftning275/1920Asetus muinaistieteellisen toimikunnan uudestaan järjestämisestä annetun asetuksen täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lagstiftning274/1920Asetus muinaistieteellisen toimikunnan uudestaan järjestämisestä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning270/1920Asetus aluksenmittauksesta sekä kauppa-alusten katsastuksesta y.m. suoritettavista maksuista (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning269/1920Asetus erinäisten tavarain ja aineiden aluksilla kuljettamisesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning268/1920Päätös sisältävä kuivakyljensäännöt ja kuivakyljentaulut (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning267/1920Asetus kauppa-alusten lastimerkistä (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning266/1920Päätös sisältävä aluksenmittaussäännöt (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning265/1920Asetus ulkomaalaisten kauppa-alusten vapauttamisesta laivanmittauksesta Suomessa (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning264/1920Asetus aluksenmittauksesta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning263/1920Asetus kauppa-alusten merikelpoisuuden silmälläpidosta (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning262/1920Asetus kauppa-alusten katsastuksesta (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.