Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1917

279 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning130/1917Suomen Senaatin päätös, joka koskee Ammattikasvatusneuvoston asettamista ja sen johtosäännön vahvistamista.
 • Säädökset > Lagstiftning129/1917Suomen Senaatin päätös, sisältävä "Nordiska Aktiebanken för handel och industri", ("Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten") nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 5 §:n muutetun sanamuodon.
 • Säädökset > Lagstiftning129/1917Suomen Senaatin päätös sisältävä Vaasan kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning128/1917Suomen Senaatin päätös, jolla Osakeyhtiö Suomen Yhdyspankki nimisen osakeyhtiön voimassa olevain sääntöjen eräitä pykäliä muutetaan toisin kuuluviksi
 • Säädökset > Lagstiftning128/1917Suomen Senaatin päätös koskeva lupaa muodostaa erinäisiä taajaväkisiä maalaisyhdyskuntia.
 • Säädökset > Lagstiftning127/1917Asetus osto- ja myyntimaan sekä arvon ilmoittamisesta tavaroita maahan tuotaessa tai maasta vietäessä. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning126/1917Suomen Senaatin päätös, joka koskee Suomen Valtionrautateitten tariffien korottamista.
 • Säädökset > Lagstiftning126/1917Suomen Senaatin päätös, vapaakirjeoikeudesta Elintarvehallitukselle.
 • Säädökset > Lagstiftning126/1917Asetus, Muinaistieteellisen Toimikunnan toiminnan väliaikaisesta järjestämisestä. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning126/1917Asetus, esittelijäsihteerinviran asettamisesta Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskuntaan kulkulaitoksia koskevien kysymysten taloudellista tutkimista varten.
 • Säädökset > Lagstiftning126/1917Suomen Senaatin päätös pääoma- ja kuponkisuostunnan kantamisesta ja tilityksestä.
 • Säädökset > Lagstiftning126/1917Laki pääoma- ja kuponkisuostunnasta.
 • Säädökset > Lagstiftning125/1917Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan Senaatin päätös 16 päivältä maaliskuuta 1916, sisältävä erityiset ehdot tavarain kuljettamiselle suoraan Suomesta Englantiin.
 • Säädökset > Lagstiftning125/1917Suomen Senaatin päätös, joka koskee kapearaiteisen rautatien rakentamista Kuusankosken ja Voikan tehdasyhteiskuntien välille Iitin pitäjässä.
 • Säädökset > Lagstiftning125/1917Suomen Senaatin päätös, sisältävä Tampereen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2, 4, 14, 17, 18, 21 ja 34 §:ien muutetun sanamuodon.
 • Säädökset > Lagstiftning125/1917Asetus Valtion Vointarkastuslaitoksen perustamisesta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning125/1917Asetus Suomen Tiedeseuran valvonnan alaisten hydrografis-biologisten meritutkimusten johtajantoimen muodostamisesta vakinaiseksi hydrologin viraksi. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning124/1917Suomen Senaatin päätös niiden luettelojen maksusta, jotka henkikirjoittajain tulee kunnallisten vaaliluettelojen tekemistä varten toimittaa.
 • Säädökset > Lagstiftning124/1917Suomen Senaatin päätös niiden henkilöluettelojen kaavakkeista, jotka henkikirjoittajain tulee kunnallisten vaaliluettelojen tekemistä varten toimittaa.
 • Säädökset > Lagstiftning123/1917Asetus Sosialihallituksesta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning122/1917Suomen Senaatin päätös, joka koskee virkamiehille vuonna 1918 tehdyistä virkamatkoista tulevain päivärahain ynnä matkatavarain kuljetuskustannuskorvausten määrää.
 • Säädökset > Lagstiftning122/1917Asetus, joka sisältää Suomen Matkustussäännön. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning121/1917Suomen Senaatin päätös Kymin ja Pyhtään nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
 • Säädökset > Lagstiftning121/1917Suomen Senaatin päätös Jalasjärven ja Peräseinäjoen nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
 • Säädökset > Lagstiftning121/1917Suomen Senaatin päätös Ilmajoen ja Seinäjoen nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
 • Säädökset > Lagstiftning121/1917Suomen Senaatin päätös koskeva Sodankylän pohjoisen piirin kruununnimismiehelle myönnettyä oikeutta kaksinkertaisten virkavuosien laskemiseen.
 • Säädökset > Lagstiftning121/1917Suomen Senaatin päätös joka sisältää Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 119 §:n muuttamista toisin kuuluvaksi.
 • Säädökset > Lagstiftning121/1917Asetus valtion oppikoulujen ja seminaarien opettajain oikeudesta lisäpalkkioon ja eläkkeeseen nähden lukea hyväksensä yksityisoppikoulussa palvelemansa aika.
 • Säädökset > Lagstiftning120/1917Asetus 2 päivänä marraskuuta 1917 työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista, annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning120/1917Suomen Senaatin päätös. jolla määrätään Sosialihallituksessa pidettäväksi julkista rekisteriä työntekijäin apukassoista ja työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning120/1917Suomen Senaatin päätös, jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n 3 momentin nojalla erinäisille teollisuusammateille toistaiseksi myönnetään vapautus sanotun asetuksen noudattamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning120/1917Asetus niistä perusteista, joita on noudatettava määrättäessä työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaan työkyvyttömyysastetta sekä elatusapua ja vuotuista vahingonkorvausta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning120/1917Johtosääntö Vakuutusneuvostolle. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning120/1917Suomen Senaatin päätös, joka sisältää ohjeet työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaisen vahingonkorvauksen määräämistä ja suorittamista varten valtion töissä sattuneista tapaturmista. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning120/1917Asetus työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning119/1917Laki, sisältävä selityksen asetukseen 12 päivältä maaliskuuta 1909 samana päivänä annetun, torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen soveltamisesta aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin.
 • Säädökset > Lagstiftning118/1917Suomen Senaatin päätös elintarpeiden ja yleisten tarveaineiden varastojen ilmoittamisesta ja tarkastamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning116/1917Suomen Senaatin päätös sisältävä Turun kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.
 • Säädökset > Lagstiftning116/1917Asetus Koulutoimen Ylihallitukseen perustettujen venäjänkielen opetuksen nuoremman tarkastajan virkojen lakkauttamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning116/1917Asetus Aleksanterin-Yliopiston palvelusmiesten palkkaeduista.
 • Säädökset > Lagstiftning116/1917Asetus joka koskee kirjallisten kielikokeitten suorittamista ylioppilastutkintoa varten.
 • Säädökset > Lagstiftning115/1917Asetus siviilirekisterin pitämisestä niistä henkilöistä, jotka eivät kuulu mihinkään laillistettuun uskontokuntaan.
 • Säädökset > Lagstiftning115/1917Asetus siviiliavioliittoasetuksen täytäntöön saattamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning114/1917Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen, kaupan ja kuljetuksen ehdoista. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning113/1917Suomen Senaatin päätös sokerin takavarikoimisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning112/1917Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksessa palvelevain virka- ja palvelusmiesten palkkausta, arvoluokkaa ja korvausta heidän virka-asioissa tekemistään matkoista. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning112/1917Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksen hallintoa. (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning111/1917Asetus, joka koskee lisäystä tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 96 §:ään sekä saman ohjesäännön 97 §:n muuttamisesta.
 • Säädökset > Lagstiftning111/1917Asetus Suomen Senaatin Talousosaston kanslian, Talousosaston toimituskuntien ja Prokuraattorintoimituskunnan ekspeditöörintointen muodostamisesta vakinaisiksi viroiksi.
 • Säädökset > Lagstiftning110/1917Suomen Senaatin päätös sisältävä Helsingin kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.