Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om införande av lagen om ordnande av arbetskraftsservice och vissa lagar som har samband med den 23.3.2023/383

Se ändringsförslag RP 37/2024.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Författningar som träder i kraft

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 2025:

1) lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023),

2) lagen om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen (381/2023),

3) lagen om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (382/2023).

Med avvikelse från det som anges i 1 mom. träder 12, 13, 15 och 16 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice dock i kraft redan den 1 april 2023. Bestämmelserna i 113 § i den lagen gäller till och med den 31 december 2033.

2 §

Lagar som upphävs

Genom denna lag upphävs den 1 januari 2025

1) lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012),

2) lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014).

3 §

Tidsfrist för lämnande av upplysningar med avseende på organiseringsansvaret för arbetskraftsservice

Kommuner ska upplysa arbets- och näringsministeriet om sitt organiseringsansvar med avseende på arbetskraftsservice i överensstämmelse med 15 § 1 och 2 mom. i lagen om ordnande av arbetskraftsservice, dock senast den 31 oktober 2023. Denna tidsfrist gäller också sådana planer som avses i 4 mom. i den paragrafen samt sådana upplysningar som avses i 8 § 2 mom. i denna lag.

Om upplysningar inte lämnas inom den tidsfrist som avses i 1 mom., ska arbets- och näringsministeriet inleda det förfarande för bildande av sysselsättningsområde som avses i 16 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice.

4 §

Undantag från krav som gäller organiseringsansvar

Statsrådet får med avvikelse från...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.