Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 16.2.2023/186

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller näringsidkare som lämnar konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978). Lagen gäller också näringsidkare som förmedlar krediter till konsumenter, om krediten lämnas av någon annan än en i 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen avsedd kreditgivare (person-till-person-lån).

Dessutom gäller lagen näringsidkare som beviljar bostadsaktiebolag eller andra bostadssammanslutningar krediter (krediter till bostadssammanslutningar).

Denna lag gäller inte

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt 4 § 2 mom. 1 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008),

2) utländska EES-kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014),

3) pantlåneinrättningar,

4) näringsidkare som lämnar konsumentkrediter endast för finansiering av köp av konsumtionsnyttigheter som de själva säljer,

5) staten, kommunerna eller andra offentliga samfund.

2 §

Begränsning av tillämpningsområdet i vissa fall

Lagens 3–12 och 23 § gäller inte näringsidkare över vilka Finansinspektionen utövar tillsyn med stöd av 4 § 2 mom. 2–6, 8, 8 a och 9–16 punkten eller 4 § 3–6 mom. i lagen om Finansinspektionen, och inte heller sådana tillhandahållare av betaltjänster som avses i 5 § 23 punkten i den lagen.

3 §

Rätten att lämna konsumentkrediter samt krediter till bostadssammanslutningar och att förmedla person-till-person-lån

En näringsidkare får lämna konsumentkrediter eller krediter till bostadssammanslutningar endast om näringsidkaren är registrerad som kreditgiv...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.