Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen 20.12.2022/1171

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att effektivisera tillsynen över verkställigheten av EU-rätten och den nationella lagstiftningen genom bestämmelser om skyddet för de personer som rapporterar om sådana överträdelser som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag. Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, nedan visselblåsardirektivet.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skyddet för personer som rapporterar om överträdelser av den EU-lagstiftning som avses i bilagan till visselblåsardirektivet eller den nationella genomförandelagstiftningen för den eller annan nationell lagstiftning inom följande lagstiftningsområden:

1) offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet,

2) finansiella tjänster, produkter och marknader,

3) förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,

4) produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,

5) transportsäkerhet,

6) miljöskydd,

7) strål- och kärnsäkerhet,

8) livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande,

9) folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

10) konsumentskydd,

11) skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

I fråga om det som avses i 1 mom. tillämpas lagen på gärningar eller försummelser som

1) är straffbara,

2) kan leda till en administrativ påföljd av straffkaraktär, eller

3) allvarligt kan äventyra...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.