Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande 20.12.2022/1101

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådan inhemsk och gränsöverskridande grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG, nedan direktivet om grupptalan.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) konsumenters kollektiva intressen konsumenters allmänna intresse eller en grupp konsumenters intressen,

2) godkänd enhet en myndighet eller organisation som företräder konsumenternas intressen och som en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, har utsett till godkänd enhet för att väcka grupptalan,

3) grupptalan en talan som syftar till att skydda konsumenters kollektiva intressen och som väckts av en godkänd enhet på konsumenternas vägnar för meddelande av en åtgärd för förbudsföreläggande,

4) inhemsk grupptalan en grupptalan som väcks i Finland av en i Finland utsedd godkänd enhet,

5) gränsöverskridande grupptalan en grupptalan som väcks av en godkänd enhet i en annan EES-stat än den där den godkända enheten utsågs,

6) åtgärd för förbudsföreläggande ett föreläggande genom vilket en näringsidkare förbjuds att fortsätta med eller att upprepa ett handlande.

3 §

Behörig domstol

Grupptalan som avses i denna lag handläggs av marknadsdomstolen. På handläggningen av sådan grupptalan tillämpas det som föreskrivs i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013), om inte något annat följer av denna lag.

4 §

Grupptalan

En godkänd enhet får genom en ansökan väcka grupptalan mot en näringsidkare so...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.