Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2022–2024 (i kraft 1.1.2022–31.12.2024) 16.12.2021/1123

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökningsavgifter i vissa ärenden som inleds vid tingsrätten, hovrätten och marknadsdomstolen genom ansökan.

2 §

Ansökningsavgifter vid tingsrätten

För behandlingen vid tingsrätten av ett ärende som inleds genom ansökan tas det ut 270 euro, om inte något annat föreskrivs nedan.

För behandlingen av följande ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som följer:

1) äktenskapsskillnad:

a) ansökan om upplösning av äktenskap 210 euro, om inte något annat föreskrivs i underpunkt b,

b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, på samma sätt som i tvistemål,

c) fortsatt behandling efter betänketiden 100 euro,

2) medling i domstol:

a) om medling inte inleds 100 euro,

b) om medling inleds 270 euro,

3) konkurs:

a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs 320 euro av sökanden, om inte gäldenären försätts i konkurs,

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs 690 euro av konkursboet,

c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen 800 euro,

d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen 320 euro; avgift tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning,

e) i ett annat än i underpunkterna a–d avsett ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas separat på ansökan 320 euro av sökanden; avgift tas dock inte ut i ett ärende som gäller säkringsåtgärder eller tvångsme...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.