Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall 25.11.2021/1029

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 § (29.12.2022/1321)

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om separat insamling, återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av använda förpackningar och av plastmuggar för engångsbruk samt om de krav som gäller egenskaperna hos och märkningen av förpackningar som släpps ut på marknaden i Finland.

2 § (29.12.2022/1321)

Begränsning av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i 10, 11–13 samt 16–19, 19 a, 20 och 21 § tillämpas inte på sådana producenter av dryckesförpackningar som fullgör sina producentansvarsskyldigheter i fråga om dryckesförpackningar genom att inrätta ett sådant retursystem för dryckesförpackningar som avses i avfallslagen (646/2011) eller genom att ansluta sig till ett sådant system.

Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte på farligt avfall i kategori 15 01 10 enligt den avfallsförteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall (978/2021), nedan avfallsförordningen.

Vad som i denna förordning föreskrivs om förpackningar gäller också sådana plastmuggar för engångsbruk som avses i 48 § 1 mom. 7 punkten i avfallslagen, med undantag för 4 a–4 e § i denna förordning.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) förpackningar engångsartiklar eller andra produkter som är avsedda för att förvara eller skydda ett ämne eller föremål, underlätta dess presentation eller möjliggöra hantering eller transport av det från producenten till konsumenten eller andra användare, och som uppfyller de i bilaga 1 angivna tilläggskriterierna för konsument-, g...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.