Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskatteskyldighet (upphävt) 25.11.2020/892

Detta beslut har upphävts genom B 9.12.2021/1099, som gäller fr.o.m. 1.1.2022.

Skatteförvaltningen har med stöd av 34 § i punktskattelagen (182/2010), sådan den lyder i lag 766/2020, beslutat:

1 §

Uppgifter om anmälaren

Den som registreras ska ange namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress.

2 §

Tillverkare av biobrännolja

Tillverkare av biobrännolja som avses i 11 a § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ska ange begynnelsedag för verksamheten, produkt som tillverkas, tillverkningsplatsens namn och adress, produktens användningsändamål, bedömning av den maximala tillverkningsvolymen samt om biobrännolja transporteras mellan Finland och ett annat land.

3 §

Elnätsinnehavare

Elnätsinnehavare, som avses i 2 § 4 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), ska ange elnättillståndets nummer.

4 §

Elproducenter och småproducenter

Elproducenter, som avses i 2 § 5 a punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, och småproducenter, som avses i 2 § 5 b punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange kraftverkets namn, elproduktionssätt, nominell effekt, huvudsakliga bränslen, adress och fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar.

5 §

Användare av bränntorv

Användare av bränntorv, som avses i 15 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange en bedömning av den mängd bränntorv som används för uppvärmning. Bedömningen ska anges som megawattimmar per kalenderår. Dessutom ska adressen för den plats där bränntorv används anges.

6 §

Användare av tallolja

Användare av tallolja, som avse...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.