Edilexissä on huoltokatko tiistaina18.5.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2020–2026 för projekt om återvinning av näringsämnen och energieffektivitet vid rening av avloppsvatten (i kraft 16.9.2020-31.12.2026) 10.9.2020/657

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant statsunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) som beviljas av statens medel till projekt om återvinning av näringsämnen som främjar vattenskyddet och till projekt som främjar energieffektivitet och tillvaratagande av energi vid behandling av avloppsvatten.

Bestämmelser om understöd som beviljas för ekonomisk verksamhet finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen, och i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2 §

Statsbidragsmyndighet

Miljöministeriet fungerar som statsbidragsmyndighet i fråga om understöd som beviljas med stöd av denna förordning.

3 §

Projekt som understöds

Statsunderstöd kan beviljas för projekt

1) som minskar näringsämnens avrinning i vattendrag, avlägsnar näringsämnen från vattendrag eller återvinner näringsämnen,

2) där avfalls- eller biprodukternas, avloppsvattnets eller slammets kvalitet, eller behandlingsmetoderna för tillvaratagande eller återvinning av näringsämnen eller organiska ämnen förbättras,

3) där riskbedömningen eller riskhanteringen av användningen av olika av...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.