Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 8.12.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilexissä tehdään teknisiä huoltotöitä tiistaina 7.12.2021 klo 21.00 alkaen. Palvelun hakutoiminnot ovat pois käytöstä 8.12.2021 n. klo 02.00 asti. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (upphävd) 12.5.2020/362

Denna förordning har upphävts genom F 15.6.2020/444, som gäller fr.o.m. 16.6.2020.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 93 och 94 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Denna förordning gäller semestrar som avses i semesterlagen (162/2005), vilotider och övertidsbegränsningar som avses i arbetstidslagen (872/2019) samt sådana uppsägningstider för arbetsavtal som avses i arbetsavtalslagen (55/2001). Denna förordning får tillämpas på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och personal som arbetar inom socialvården.

Vad som i denna förordning föreskrivs om arbetstagare, tillämpas även på tjänstemän och tjänsteinnehavare.

Vad som i denna förordning föreskrivs om kollektivavtal, tillämpas även på tjänstekollektivavtal.

En förutsättning för tillämpning av denna förordning är att man under en pandemi inte kan trygga att det finns tillräckligt med arbetskraft genom att tillämpa semesterlagen, arbetstidslagen och 6 kap. 3 § 2 mom. i arbetsavtalslagen. Befogenhetsutövningen ska vara nödvändig för att trygga arbetsgivarens verksamhet och åtgärderna ska stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas genom utövandet av befogenheterna.

2 §

Arbetsgivaren får oberoende av semesterlagen och av en kollektivavtalsbestämmelse som grundar sig på 30 § i den lagen

1) avvika från bestämmelser och föreskrifter som gäller att meddela om semester,

2) flytta tidpunkten för en semester om vilken meddelande redan lämnats,

3) avbryta en semester som redan inletts.

De åtgärder som avses i 1 mom. får inte äventyra säkerheten i arbetet e...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.