Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol åren 2020–2025 (gäller till 31.12.2025) 19.3.2020/129

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av investeringsstöd enligt statsbudgeten för stödjande av investeringar som ersätter energiutvinning ur kol.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) investeringsprojekt en investering i anläggningstillgångar,

2) energiutvinningsområde en kommun eller ett motsvarande område inom vilket värme produceras och utvinns och där kol används vid energiproduktion annat än som stödbränsle,

3) kol i 3 § 7 punkten i lagen om förbjudande av energiutvinning ur kol (416/2019) avsett kol,

4) frångående av energiutvinning ur kol upphörande med användning av kol som bränsle vid produktion av el eller värme och ersättande av det med något annat än fossila bränslen, med undantag för användning av kol i de kraftverk som godkänts att ingå i det effektreservsystem som avses i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011).

3 §

Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av investeringsstöd och sköter övriga uppgifter i samband med det.

4 §

Investeringsstödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad

En förutsättning för att investeringsstöd ska kunna beviljas är att bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av stöd och de specifika villkor för beviljande av miljöstöd som anges i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenli...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.