Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (gäller till 13.4.2020) 17.3.2020/128

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 93 och 94 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Denna förordning gäller semestrar som avses i semesterlagen (162/2005), vilotider och övertidsbegränsningar som avses i arbetstidslagen (872/2019) samt sådana uppsägningstider för arbetsavtal som avses i arbetsavtalslagen (55/2001). Denna förordning får tillämpas på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialvården, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten samt polisväsendet.

Vad som i denna förordning föreskrivs om arbetstagare, tillämpas även på tjänstemän och tjänsteinnehavare.

Vad som i denna förordning föreskrivs om arbetskollektivavtal, tillämpas även på tjänstekollektivavtal.

2 §

Arbetsgivaren får oberoende av semesterlagen och av en kollektivavtalsbestämmelse som grundar sig på 30 § i den lagen

1) avvika från bestämmelser och föreskrifter som gäller att meddela om semester och tidpunkten för när semester ges,

2) flytta tidpunkten för en semester om vilken meddelande redan lämnats,

3) avbryta en semester som redan inletts.

En förutsättning för tillämpningen av 1 mom. är att åtgärderna behövs på grund av coronavirusepidemin och att åtgärderna inte äventyrar säkerheten i arbetet eller arbetstagarens hälsa.

Semester som har blivit outtagen enligt 1 mom. ska ges arbetstagaren så snart som möjligt.

3 §

Arbetsgivaren får trots arbetstidslagen och kollektivavtal som ingåtts med stöd av 34 § i den lagen

1) låta arbetstagaren utföra övertidsarbete utan dennes samtycke,

2) avvika från bestämmelserna om dygnsvil...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.