Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer (i kraft 1.1.2020–31.12.2021) 19.12.2019/1454

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om frekvensavgifter och övriga avgifter för Transport- och kommunikationsverkets offentligrättsliga prestationer som gäller frekvensförvaltningen samt grunderna för dem.

2 kap.

Frekvensavgifter

2 §

Frekvensavgiftens storlek och uttag av avgiften

För prestationer som avses i 39 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) och som anges i 1 och 2 punkten tar Transport- och kommunikationsverket ut en i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedd årlig avgift som är högre än prestationens självkostnadsvärde och som grundar sig på det ekonomiska värdet av och frekvensförvaltningsutgifterna för de radiofrekvenser som beviljats eller reserverats för användning. För motsvarande prestationer som anges i 3 punkten tas avgiften ut enligt självkostnadsvärdet. Avgift tas ut för följande:

1) rätter till innehav och användning av radiosändare eller radionät, radiosystem eller radiostation som kräver tillstånd (radiotillstånd),

2) radiofrekvensreserveringar, och

3) innehav av frekvenser som är avsedda för militärt försvar.

Frekvensavgiften för en prestation som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten tas ut enligt bestämmelserna i 4–12 § och 14 §. Avgiftsperioden för den årli...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.