Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner 18.12.2019/1286

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § 4 mom. i räddningslagen (379/2011):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om externa räddningsplaner och övningar för i 48 § i räddningslagen (379/2011) avsedda objekt som medför särskild risk samt bestämmelser om tillsyn över genomförandet av planerna och övningarna.

2 §

Målen för externa räddningsplaner

En extern räddningsplan som gjorts upp för en eventuell storolycka eller ett okontrollerat händelseförlopp som kan leda till en storolycka ska iakttas, om inte ledningen under situationen kräver något annat.

Den externa räddningsplanen ska göras upp med beaktande av följande mål:

1) olyckorna avgränsas och hanteras så att följderna minimeras och de skador som orsakas människors hälsa, miljön och egendom begränsas,

2) behövliga åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa och miljön från följderna av storolyckor,

3) behövlig information lämnas till befolkningen och till de myndigheter och inrättningar i området som svarar för hanteringen av en olycka,

4) förberedande åtgärder vidtas för att återställa och sanera miljön efter en storolycka.

3 §

Räddningsverkets förutseende planering

Räddningsverket ska årligen utarbeta ett sammandrag av de externa räddningsplaner som ska göras upp under det följande året och av de uppdateringar och övningar som gäller dem samt sända sammandraget till regionförvaltningsverket för kännedom före utgången av november.

4 §

Handlingar som ska lämnas in för uppgörande av externa räddningsplaner

Verksamhetsutövaren för sådana produktionsanläggningar, bangårdar och hamnområden som hanterar och upplagrar...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.