Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (I kraft från och med 15.11.2019) 22.10.2019/1044

Denna förordning förblir alltjämt i kraft. Se L 1277/2019 21 §.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt 30 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), av dem 2 och 5 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de sammansatta produkterna som importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen, nedan tredjeländer, som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer. Denna förordning gäller också inriktning av offentlig kontroll på sammansatta produkter som transporteras från ett tredjeland genom finskt territorium till en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller till ett tredjeland samt på sammansatta produkter som importeras för proviantering i utrikesfart.

2 §

Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte då sammansatta produkter importeras från ett sådant tredjeland som på grundval av Europeiska unionens lagstiftning eller ett avtal som ingåtts med Europeiska unionen har rätt att bedriva verksamhet på unionens inre marknad.

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om offentlig kontroll av sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs häl...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.