Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa mikrober, parasiter och varor som importeras från länder utanför Europeiska unionen och som medför risk för spridning av djursjukdomar 19.6.2019/776

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt 30 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), av dem 2 och 5 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att hindra att djursjukdomar som ska bekämpas sprids till Finland i samband med import från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer) av mikrober eller parasiter som orsakar djursjukdomar som ska bekämpas eller andra mikrober eller parasiter som orsakar allvarliga djursjukdomar jämförbara med djursjukdomar som ska bekämpas samt odlingar, vävnader, sekret eller varor som innehåller sådana mikrober eller parasiter. I förordningen föreskrivs om de villkor enligt vilka nämnda mikrober, parasiter och varor får importeras till Finland antingen direkt från tredjeländer eller från tredjeländer genom en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelserna i de internationella avtal om import och transitering av mikrober, parasiter och varor som medför risk för djursjukdomar som Europeiska unionen har ingått med tredjeländer iakttas.

2 §

Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte när mikrober, parasiter och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som på grundval av Europeiska unionens lagstiftning eller ett avtal som ingåtts med unionen har rätt att verka på unionens inre marknad.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.