Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om skärgårdsdelegationen 13.6.2019/752

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), sådan den lyder i lag 1508/2015:

1 §

Skärgårdsdelegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt nio andra medlemmar, av vilka var och en av de sistnämnda har en personlig ersättare. Statsrådet tillsätter delegationen på framställning av jord- och skogsbruksministeriet.

Ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna ska vara insatta i förhållandena i skärgårdsområdena.

Bestämmelser om skärgårdsdelegationens mandatperiod finns i 14 § 2 mom. i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981).

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en ersättare avgår före mandatperiodens utgång, utser jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem i dennes ställe för den återstående mandatperioden.

2 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om ordföranden har förhinder, kan delegationen sammankallas av vice ordföranden.

Delegationen är beslutför då ordföranden för sammanträdet och minst fem andra medlemmar är närvarande.

Delegationens beslut blir den åsikt som majoriteten omfattar. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

3 §

Delegationen har till uppgift att

1) följa tillämpningen av lagen om främjande av skärgårdens utveckling,

2) aktivt följa förhållandena i skärgården och skaffa behövliga uppgifter om dem,

3) samarbeta med skärgårdskommunerna, kommuner med skärgårdsdel, andra skärgårdsområden och insjöområden, samt de organisationer och statliga myndigheter som är verksamma inom dem,

4) bereda skärgårdsprogrammet och delta i beredningen av statsrådets eventuella skärgå...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.