Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter (I kraft från och med 10.6.2019) 2.5.2019/608

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 kap. 17 § 2 mom. och 8 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), sådana de lyder i lag 511/2019:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om innehållet i den ersättningspolicy som avses i 8 kap. 5 a § i värdepappersmarknadslagen (756/2012) och den ersättningsrapport som avses i 7 kap. 7 b § i den lagen samt om hur informationen ska läggas fram.

2 §

Ersättningspolicy

I ersättningspolicyn ska motiveras på vilket sätt policyn främjar emittentens affärsstrategi och långsiktiga finansiella resultat.

Av ersättningspolicyn ska i tillämpliga delar framgå följande:

1) en beskrivning av de olika komponenterna av fasta och rörliga ersättningar och deras relativa andelar,

2) grunderna för bestämmande av de rörliga komponenterna,

3) de finansiella och icke-finansiella kriterierna för rörlig ersättning, inklusive eventuella kriterier för socialt ansvar samt hur kriterierna främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga finansiella resultat,

4) uppskovsperioderna för utbetalning av rörliga ersättningar samt möjligheterna att återkräva redan utbetalda rörliga ersättningar.

I ersättningspolicyn ska dessutom anges principerna för

1) intjänings- och engagemangsperioder i anslutning till aktiebaserade ersättningar och för eventuella begränsningar av aktieöverlåtelser samt motiveringar för hur aktiebaserade ersättningar främjar bolagets affärsstrategi och dess långsiktiga finansiella resultat,

2) varaktigheten när det gäller avtal eller överenskommelser med personer som...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.