Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisamhällen 4.4.2019/448

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §

Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan det för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling beviljas nationellt stöd för 2019 enligt antalet bisamhällen så som föreskrivs i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) biodlare sådana fysiska personer, sammanslutningar av fysiska personer och oskiftade dödsbon, sådana öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag och föreningar vars bolagsmän, delägare eller medlemmar är fysiska personer och sådana stiftelser, offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter och fängelselägenheter som bedriver biodling,

2) bisamhälle i Finland befintliga kolonier av honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt för skötseln av dem behövliga bikupor och annan utrustning,

3) produktionsperiod tiden från och med den 1 juni till och med den 30 september 2019.

3 §

Förutsättningar för beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att biodlaren i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente eller annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling innehar minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Stöd beviljas inte för avläggare som bildats under våren 2019 eller fö...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.