Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds (i kraft från och med 16.3.2019) 25.2.2019/266

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), sådan den lyder i lag 417/2018, 11 § 3 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), 12 § 4 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), samt 19 § 1 mom. skoltlagen (253/1995), sådan det lyder i lag 1677/2015:

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som annars stadgas eller bestäms om planering och uppförande av byggnader ska denna förordning tillämpas för nybyggande, med nybyggande jämförbar utvidgning eller omfattande ombyggnadsprojekt som beviljas stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller skoltlagen (253/1995).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med:

1) fastgödsellager, ett lager för fast gödsel,

2) flytgödselbehållare, en behållare för flytgödsel,

3) urinbrunn, en behållare för urin eller avfallsvatten,

4) rastgård, ett område i djurstallets omedelbara närhet där djuren rastas regelbundet och där gödsel och avrinningsvatten samlas upp,

5) vattentät konstruktion konstruktioner som förhindrar att stallgödsel samt urin och andra vätskor hamnar i marken eller i yt- eller grundvatten.

3 §

Allmänna krav

Om miljöskyddet inom husdjursnäringarna stadgas i miljöskyddslagen (527/2014) och i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014).

Areal, konstruktionslager och avledning ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.