Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds (i kraft från och med 16.3.2019) 25.2.2019/265

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), sådan den lyder i lag 417/2018, 11 § 3 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), 12 § 4 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), samt 19 § 1 mom. skoltlagen (253/1995), sådan det lyder i lag 1677/2015:

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som annars bestäms om planering och uppförande av byggnader tillämpas denna förordning i fråga om jordbruks- och landsbygdsföretags nybyggnadsprojekt och med nybyggande jämförbara utvidgningar samt i omfattande ombyggnadsprojekt som beviljas stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och skoltlagen (253/1995).

För brandteknisk planering av jordbrukets produktionsbyggnader stadgas i miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (848/2017). I denna förordning meddelas närmare bestämmelser om krav på byggnader som beviljas stöd enligt de i 1 mom. omnämnda lagarna.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) husdjursbyggnad en byggnad med tillhörande biutrymmen som behövs för djurhållning inom lantbruksproduktion och övrig landsbygdsföretagsamhet,

2) djurutrymme ett utrymme i en husdjursbyggnad som innehåller platser för djurhållning,

3) fjäderfäbyggnad en husdjursbyggnad avsedd för hållande av fjäderfä,

4) foderlager ett utrymme för lagring av foder för djuren,

5) utrymme för h...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.