Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019 24.1.2019/145

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 5 mom., 21 § 3 mom. och 22 § 4 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådana de lyder i lag 1356/2014:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om sådana produktionskopplade stöd som betalas för 2019 och som kan beviljas aktiva jordbrukare enligt artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009, nedan stödförordningen, som

1) bidrag för mjölkkor,

2) bidrag för nötkreatur,

3) bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar,

4) bidrag för jordbruksgrödor.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur tama nötkreatur och bison samt korsningar mellan dessa,

2) tjur ett minst sex men under 20 månader gammalt nötkreatur av hankön som föds upp för köttproduktion,

3) stut en kastrerad tjur,

4) köttras raserna Aberdeen Angus, Belgian Blue, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Simmental, Piemontese, Dexter, Galloway och Texas Longhorn,

5) diko bison som har fått avkomma samt andra nötkreatur som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har registrerats som diko,

6) dikokviga bison som inte har fått avkom...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.