Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall 10.1.2019/5

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 § 1 mom. i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986), av dem 7 § 1 mom. i lagen om oljeavfallsavgift sådant det lyder i lag 1043/2006:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande av statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall av anslag som anvisats i statsbudgeten, samt om användningen och utbetalningen av understödet.

Understödet beviljas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

På understödet tillämpas dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §

Statsbidragsmyndighet

Miljöministeriet är statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen.

3 §

Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas ett i Finland registrerat företag som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor och som har verksamhetsställe i Finland. Förutsättningar för beviljande av understöd är att

1) företaget har godkänts för eller införts i det avfallshanteringsregister som avses i 142 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen (646/2011), eller har ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) för behandling av oljeavfall, och

2) företaget har skött betalningen av skatter och lagstadgade socialförsäkringsavgifter samt övriga lagstadgade skyldigheter.

Som villkor för att understöd ska beviljas kan ställas att företaget har anslutit sig till ramavtalet för utveckling ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.