Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2019 (gäller till 31.12.2019) 28.12.2018/1389

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om vilka av magistraternas prestationer som ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om de avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer, med undantag av fastighetsdatasystemets och offentliga köpvittnens prestationer samt prestationer i samband med hindersprövning och vigsel till äktenskap.

Vad som föreskrivs om magistraternas prestationer i denna förordning tillämpas på Åland på motsvarande prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

2 §

Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid magistraterna är

1) ansvaret för uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för förvaltandet av dem i enlighet med 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden eller någon annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

3) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar och andra förmynderskapsprestationer än de som nämns i 3 och 4 §,

4) ärenden enligt lagen om faderskap (11/2015) och moderskapslagen (253/2018) som gäller fastställande av föräldraskap genom erkännande och verkställande av hörande, samt

5) anmälnings- och ansökningsä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.