Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2019–2021 (gäller till 31.12.2021) 28.12.2018/1385

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för domstolarnas, stämningsmännens, åklagarväsendets och rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens prestationer och om ersättning för särskilda kostnader, till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans i lag eller förordning.

I fråga om avgifterna för prestationer av sådana tjänstemän med rätt att verkställa delgivning som avses i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) tillämpas vad som föreskrivs om prestationer av stämningsmän.

2 §

Delgivning som verkställs av en stämningsman

För delgivning som verkställs av en stämningsman, inklusive det bevis som ges över delgivningen, tas 80 euro ut i avgift. Samma avgift gäller för delgivningsförsök.

Avgift tas inte ut om domstolen har hand om delgivningen.

Ingen avgift tas ut av polisen för delgivning som verkställs av en stämningsman.

3 §

Delgivning till utlandet

För expedition av en handling för delgivning till utlandet tas 80 euro ut i avgift. Avgift tas inte ut om domstolen har hand om delgivningen.

4 §

Intygsavgifter

För intyg som utfärdas på beställning tas det ut en intygsavgift på 31 euro. I intygsavgiften ingår inte den avgift som tas ut för eventuella kopior.

Intygsavgift tas dock inte ut för:

1) intyg som utan särskild begäran tecknas på en handling som ges till kunden;

2) bevis som en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.