Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (gäller till 31.12.2019) 28.12.2018/1348

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 10 § 1 mom. i lagen om köpvittnen (573/2009), 23 § 3 mom. i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) samt 15 § 3 mom. i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem, av dem 8 § sådan den lyder i lag 348/1994:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om vilka av Lantmäteriverkets prestationer som är avgiftsbelagda samt om de avgifter som ska tas ut för användning av elektroniska ärendehanteringssystem.

Denna förordning innehåller också bestämmelser om hur avgifter för bestyrkande av köp bestäms samt om ersättningar för bestyrkande av köp.

Förordningen tillämpas inte på de avgifter för Lantmäteriverkets prestationer som regleras med stöd av lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) eller lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

2 §

Prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Lantmäteriverket bestämmer om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter som avses i 3 mom., med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

3 §

Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta för avgifter som avses i denna förordning finns i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

2 kap

Prestationer som gäller inskrivningsärenden samt användn...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.