Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer (gäller till 31.12.2019) 21.12.2018/1292

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

För prestationer av arbets- och näringsministeriet samt av nämnder, riksförlikningsmannens byrå, samarbetsombudsmannens byrå och arbetsrådet som är verksamma i anslutning till ministeriet tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs eller bestäms om dem.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde ut enligt vidstående avgiftstabell är prestationer som baserar sig på följande lagar:

1) bokföringslag (1336/1997);

2) lag om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012);

3) elmarknadslag (588/2013);

4) naturgasmarknadslag (587/2017);

5) personalfondslag (934/2010).

6) handelskammarlag (878/2002);

Avgift tas också ut för beslut om avslag.

Dessutom tas en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde ut för beslut om tillstånd att använda skyddsupplag.

Språkdräkten i 1 mom. 3–6 punkten (1292/2018) har rättats.

3 §

Övriga prestationer

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande tjänst...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.