Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer (gäller till 31.12.2020) 17.12.2018/1259

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om när Strålsäkerhetscentralens prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna.

Om den tillsynsavgift som avses i strålsäkerhetslagen (859/2018) föreskrivs i nämnda lag.

Huruvida prestationer som baserar sig på kärnsäkerhetstillsynen ska vara avgiftsbelagda föreskrivs det om separat.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga prestationer uppbärs en avgift som motsvarar beloppet av de totalkostnader som staten föranletts av att utföra en prestation. Avgifterna anges i bilagan.

De avgifter som uppbärs för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs dock av Strålsäkerhetscentralen med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

3 §

Inverkan på avgiften av beslutet i ett ärende

Beslutet i ett ärende inverkar inte på den avgift som uppbärs för en offentligrättslig prestation.

Om det ärende som ligger till grund för en offentligrättslig prestation förfaller, uppbärs emellertid en avgift endast om Strålsäkerhetscentralen har vidtagit mer än ringa åtgärder för att förbereda ett beslut i ärendet. Ingen avgift uppbärs heller om ärendet avgörs genom att ett yrkande genast förkastas som grund...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.