Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer år 2019 (gäller till 31.12.2019) 19.12.2018/1257

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs när prestationer som utförs av Befolkningsregistercentralen ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Befolkningsregistercentralen är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring och handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen,

3) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003),

4) standardiserade datatjänster i befolkningsdatasystemet för statliga ämbetsverk och inrättningar samt domstolar och andra rättskipningsorgan, kommunala myndigheter, riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar, republikens presidents kansli, landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland, läroanstalter som ordnar lagstadgad utbildning som leder till examen samt Folkpensionsanstalten för offentligrättsligt behov av uppgifter,

5) tillhandahållande av uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller byggnader och lägenheter till i 4 punkten avsedda instanser för offentligrättsligt behov av uppgifter i form av urvalstjänst i sta...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.