Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018 19.12.2018/1250

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 och 5 mom. och 15  § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010 och 7 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006:

1 §

Tillämpningsområde

Som sådant annat nationellt stöd som avses i 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan år 2018 till odlare av fodervall, foderkorn och vårvete i stödområde AB betalas inom ramen för statsbudgeten tillfälligt särskilt nationellt stöd, nedan särskilt stöd, så som föreskrivs i denna förordning.

2 §

Fastställande av särskilt stöd

Särskilt stöd kan beviljas en odlare som under vegetationsperioden 2018 på ett växtskifte odlade vallfoderväxter eller foderkorn eller vårvete minst på ett sådant antal hektar som fastställs i bilaga 1 eller 2 enligt arealklass och i fråga om vallfoderväxter dessutom enligt antalet djurenhetsklass i tabellen. Den djurenhetsklass för vallfoderväxter som avses i tabell 1 fås genom beräkning enligt statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) så att den sökande i sin besittning i genomsnitt har i tabellen i förordningen angivet antal djurenheter bestående av nötkreatur, får eller getter under tidsperioden 1.1–30.6.2018 beräknat enligt beräkningsgrunderna för stödformen i 7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

Som vallfoderväxter avses i 1 mom. ett- eller fleråriga torrhö-, ensilage-, färskfoder- och betesvallar.

Om den stödsökande besitter stödareal som a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.