Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Lantmäteriverket 23.11.2018/1025

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ansvarsområde

Lantmäteriverkets ansvarsområde omfattar verksamhet med anknytning till register som behövs för att trygga fastighetsägande, besittning av fastigheter och andra registerenheter, kreditgivningssystemet och positionering. Till ansvarsområdet hör även främjande av den geografiska informationens interoperabilitet och användning samt forskning på geo-dataområdet och inom fastighetssektorn.

Lantmäteriverket finns inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och har hela landet som sitt verksamhetsområde.

2 §

Uppgifter

Lantmäteriverket ska inom sitt ansvarsområde

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten,

2) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling,

3) sörja för grunden för positionering och för produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster för samhället,

4) sörja för att behövliga register förs,

5) sörja för den allmänna utvecklingen inom sitt fackområde och delta i det internationella samarbetet, samt

6) sköta de övriga uppgifter som verket har enligt vad som särskilt föreskrivs eller jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

3 §

Lantmäteriverkets organisation och ledning

Lantmäteriverkets organisation består av en centralförvaltning och av riksomfattande, resultatansvariga verksamhetsenheter som är underställda centralförvaltningen samt av funktioner som omfattar hela verket. Centralförvaltningens förvaltningsort är Helsingfors.

Lantmäteriverket leds av en generaldirektör med stöd från centralförvaltningen. Generaldirektören ansvarar för verksamhetens resultat och effektivitet.

Bestämmelse...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.