Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer 2019 (I kraft 1.1.2019–31.12.2019) 16.11.2018/919

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om Museiverket (282/2004), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Museiverket är beslut om tillstånd och inlösen som avses i lagen om fornminnen (295/1963).

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Museiverket tar med stöd av lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016) ut en fast avgift till ett belopp om 110 euro för ett utförselbeslut. Avgiften tas ut oberoende av om beslutet innebär beviljande eller avslag.

Bestämmelser om Museiverkets rätt att i vissa fall avstå från att ta ut en avgift ingår i 13 § 1 mom. i nämnda lag.

3 §

Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Museiverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) arkeologiska fälttjänster inklusive de utredningar, undersökningar och andra särskilda åtgärder som avses i 13 och 15 § i lagen om fornminnen,

2) utbildningstjänster och särskilt beställda guide-, konserverings- och konsulttjänster samt undersökningar,

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning samt bildtjänster, utom då de stöder Museiverkets ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.