Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Arbets- och näringsministeriets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finlands avgiftsbelagda prestationer (gäller till 31.12.2018) 6.11.2018/880

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Innovationsfinansieringsverket Business Finland prissätter på företagsekonomiska grunder är följande andra på uppdrag baserade prestationer än lagstadgade, om de kostnader som produktionen av prestationerna orsakar är större än ringa:

1) sakkunnigtjänster,

2) seminarier, utbildningstillfällen och -tjänster,

3) publikationer, undersökningar och utredningar,

4) databas- och datasystemstjänster,

5) användning av lokaler och apparatur, byråtjänster och uthyrning av lokaler, samt

6) fotokopior och andra kopior.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i den lagen beslutar Innovationsfinansieringsverket Business Finland med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2018 och gäller till och med den 31 december 2020.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut om teknologiska utvecklingscentralens avgifter (1254/1997).

Denna förordning tillämpas på ärenden som blivit anhängiga den dag förordningen träder i kraft eller senare.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.