Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter 8.11.2018/858

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 och 10 § i miljöskyddslagen (527/2014):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådan verksamhet vid permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter som registreras med stöd av miljöskyddslagen (527/2014). Dessutom tillämpas förordningen som minimikrav för miljöskyddet på sådan verksamhet vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter, för vilken det med stöd av miljöskyddslagen behövs miljötillstånd.

Denna förordning ska också tillämpas om det vid en registreringspliktig betongstation eller fabrik som tillverkar betongprodukter vid tillverkning av betong används flygaska från förbränning av stenkol.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) permanent betongstation en anläggning där det tillverkas betong och som permanent eller för minst två månader är placerad på en viss plats,

2) fabrik som tillverkar betongprodukter en anläggning där betongprodukter tillverkas,

3) flygaska från rökgaser separerad flygaska, som bildas vid förbränning av stenkol,

4) byggproduktförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG,

5) Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.