Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (i kraft från och med 16.1.2019) 30.10.2018/846

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa lagrum 7 § 4 mom. sådan den lyder i lag 1187/2014, 12 § 4 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), 10 § 4 mom. i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 1479/2007 samt 19 § 1 mom. skoltlagen (253/1995), sådan det lyder i lag 1677/2015:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för investeringar i enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt skoltlagen (253/1995).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med:

1) godtagbar kostnad den maximikostnad som används som grund när investeringsstödet fastställs,

2) godtagbar enhetskostnad den maximikostnad som har fastställts per utrymme och funktion eller anordning i byggnaden, byggverket eller konstruktionen,

3) kostnadsförslag kostnadsuppskattning per byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur som i allmänhet används vid byggande,

4) byggnadens rumsareal summan av de rumsytor, trafikerings- och korridorutrymmen som krävs för produktionsverksamheten inkluderat ej bärande väggar och byggnadsdelar.

3 §

Godtagbara kostnader för bygg- och anordningsinvesteringar

De enhetskostnaderna som används som godtagbara kostnader för bygg- och anordningsinvestering bestäms i bilagan ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.