Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem 14.6.2018/476

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1 §

Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller väsentliga tekniska krav på tvärbundna polyetenrör, nedan PEX-rör, som används för att leda hushållsvatten och varmt bruksvatten i byggnaders och fastigheters vattensystem.

2 §

Definition på PEX-rör

Med PEX-rör avses ett rör som är tillverkat av polyeten (PE) och vars material är tvärbundet genom att polymerkedjor är hopbundna med varandra. Ett PEX-rör kan ha ett tunt skyddande spärrskikt som syftar till att förhindra diffusion av gaser och att ljus tränger in i röret.

3 §

Lämplighet att leda hushållsvatten

Ämnen som är skadliga för hälsan får inte migrera från ett PEX-rör till vattnet och röret får inte orsaka främmande lukt eller smak, förändrat utseende eller ökat antal skadliga mikroorganismer i vattnet.

Bedömningen av lämpligheten av ett PEX-rör grundar sig på uppgifter om rörets råmaterialsammansättning samt kemiska och organoleptiska bedömningar.

Den totala halten organiska ämnen (Total organic carbon, TOC) som löses upp i vattnet från ett PEX-rör får inte överstiga migrationsvärdet två och ett halvt milligram per kvadratmeter per dygn (2,5 mg/m2/d) i det tredje sedimenteringstestets kalla avjoniserade testvatten.

En oberoende testpanel ska bedöma avvikande lukt eller smak orsakad av ämnen som eventuellt kan ha migrerat från PEX-röret till vattnet utifrån kallt testvatten genom organoleptiska bedömningar.

4 §

PEX-rörs långtidshärdighet

Ett PEX-rörs långtidshärdighet ska dime...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.