Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om upprättande av ett faktablad för skadeförsäkringar, om uppgifterna i och utformningen av faktabladet samt om dess lämnande till kunden 3.5.2018/294

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 39 § 2 mom. i lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt 5 a § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994), av dem det sistnämnda momentet sådant det lyder i lag 238/2018:

1 §

Upprättaren av faktabladet

Den som producerar en skadeförsäkring som hör till en i bilaga I i Solvens II–direktivet avsedd skadeförsäkringsklass ska upprätta ett faktablad med uppgifter om skadeförsäkringen.

2 §

Uppgifterna i faktabladet

Faktabladet ska innehålla:

1) uppgift om typen av försäkring,

2) en sammanfattning av försäkringsskyddet, inbegripet de huvudsakliga risker som försäkras, försäkringsbeloppet och i tillämpliga fall, den geografiska täckningen, samt en sammanfattning av de risker som försäkringen inte täcker,

3) hur premier ska betalas och betalningsperioden,

4) de viktigaste begränsningarna av försäkringsskyddet,

5) skyldigheterna då avtalet börjar gälla,

6) skyldigheterna under avtalets löptid,

7) skyldigheterna i fall av ersättningsanspråk,

8) avtalets löptid, inklusive start- och slutdatum,

9) hur avtalet kan sägas upp.

I faktabladet ska det finnas ett omnämnande av att fullständig information om försäkringen före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument.

3 §

Faktabladets språk

Faktabladet ska vara avfattat på det eller de officiella språk som används där försäkringen distribueras. Vid distribution av försäkringar i landskapet Åland ska behövliga uppgifter lämnas åtminstone på svenska.

Faktabladet får vara avfattat på ett annat än i 1 mom. avsett...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.