Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension 6.4.2018/214

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på intjänande och bevarande av tilläggspensioner för arbetstagare och yrkesutövare.

Denna lag tillämpas inte på arrangemang som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Lagens 4–12 och 15 § tillämpas endast på tilläggspensioner som baserar sig på ett anställningsförhållande.

Lagens 4–12 § tillämpas inte på

1) en engångsutbetalning från en arbetsgivare till en arbetstagare vid anställningsförhållandets upphörande, som inte hänför sig till tilläggspension,

2) tilläggspensionssystem som är föremål för Finansinspektionens, en annan myndighets eller en domstols åtgärder, vilka vidtas i syfte att bevara eller återställa systemens ekonomiska ställning, inbegripet likvidationsförfaranden, tills åtgärderna upphör,

3) system för insolvensgaranti, kompensationssystem eller nationella reservfonder,

4) sjukpensionsförmåner som är knutna till tilläggspensionssystem,

5) familjepensionsförmåner som är knutna till tilläggspensionssystem, med undantag för 7 och 11 §.

2 §

Bestämmelsernas tvingande natur samt minimiskydd

En sådan regel i ett tilläggspensionssystem som till nackdel för arbetstagaren eller yrkesutövaren avviker från bestämmelserna i denna lag är ogiltig.

Genom kollektivavtal får det avtalas om villkoren för tilläggspensionssystemen förutsatt att dessa villkor ger avgående arbetstagare åtminstone ett lika förmånligt skydd som det som följer av 4–12 § och att villkoren inte skapar hinder för arbetstagares fria rörlighet.

Om de...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.